P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 54 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 77 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 7 7 7 7 7 7 6 6 8 8 10 10 8 8 5 5 3 3 7 7 98 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 98 9 Ns/nc 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 2259 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 48 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 7 7 6 6 7 7 5 5 7 7 3 3 4 4 7 7 5 5 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 3 Ajuts socials 38.35 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 2443 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 7 Accés a l'habitatge 5 Crear llocs de treball 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 3 3 2 2 7 7 7 7 8 No ho sap 3 Normal/Regular 8 No ho sap 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 31.1364 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 3165 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 70 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 32 Despoblament 5 Crear llocs de treball 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 8 8 7 7 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 9 Medi ambient 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-22 00:00:00 6724 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 76 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 32 Despoblament 5 Crear llocs de treball 10 10 10 10 9 9 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 10 10 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 998 9 Ns/nc 2 Suficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 8 No sap 6 Donar mascaretes 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-15 00:00:00 1843 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 1 No ha acabat els estudis obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 3 3 15 Gestió política i municipal 5 Crear llocs de treball 2 2 0 0 6 6 6 6 4 4 10 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bastant 4 Poc 3 Normal/Regular 0 0 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 47.2727 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-15 00:00:00 2020 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 66 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 4 Poc 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 96 Tot 5 Crear llocs de treball 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 2 No 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 29.8615 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-14 00:00:00 415 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 27 Transport públic 9 Escoltar els ciutadans 5 5 6 6 7 7 5 5 8 8 8 8 7 7 5 5 4 4 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 7 7 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 7 Esports 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 79.2174 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-18 00:00:00 6196 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 31 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 32 Despoblament 10 Habitatge social 4 4 4 4 4 4 7 7 2 2 7 7 3 3 2 2 1 1 6 6 3 3 8 No ho sap 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 98 No ho sap 74.0714 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-14 00:00:00 391 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 59 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 4 Poc 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 10 10 0 0 98 No ho sap 0 0 0 0 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 50 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 47.2727 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-14 00:00:00 781 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 58 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 7 7 7 Accés a l'habitatge 19 Millorar gestió municipal 4 4 5 5 5 5 4 4 6 6 10 10 3 3 2 2 2 2 1 1 8 8 3 Normal/Regular 1 Molt 9 No contesta 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 10 Informació 47.2727 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-22 00:00:00 3847 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 70 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 9 No contesta 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 4 Millorar la neteja 5 5 5 5 8 8 7 7 8 8 6 6 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 998 9 Ns/Nc 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-17 00:00:00 4200 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 28 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 8 Millorar les comunicacions 10 10 3 3 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 5 5 3 3 3 3 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 74.0714 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-14 00:00:00 10 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 73 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 7 7 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 5 5 6 6 9 9 8 8 7 7 9 9 8 8 98 No ho sap 6 6 9 9 98 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 7 Esports 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-22 00:00:00 5709 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 6 6 98 No ho sap 7 7 4 4 7 7 10 10 6 6 98 No ho sap 5 5 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 3 Ajuts socials 47.2727 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-17 00:00:00 4411 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 98 No ho sap 6 6 6 6 6 6 5 5 8 8 8 8 8 8 5 5 3 3 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 38.35 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 956 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 10 Molt bona 98 No ho sap 98 No ho sap 10 10 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 98 No ho sap 8 8 10 10 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 8 No ho sap 2 No 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-15 00:00:00 1234 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 80 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 10 Molt bona 96 Tot 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 4 Cultura 3 Menys 99 No contesta 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 2341 08229 2 501-1.000 7 Bages 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 32 Despoblament 24 Polítiques socials 7 7 8 8 8 8 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 8 8 5 5 5 5 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 5 5 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 79.2174 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53
2020-12-16 00:00:00 2885 08229 2 501-1.000 7 Bages 2 Dona 77 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 8 8 96 Tot 97 Res 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 3 Normal/Regular 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 3 Normal/Regular 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 43.1923 Dibaròmetre 2023-07-26 11:53

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,91 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml