P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-05-19 00:00:00 8231001921 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 56 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 95 Altres 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 5 5 4 Poc 4 Poc 5 Gens 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 5 Gens Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 4 Poc Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-09 00:00:00 8231001618 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 44 3 De 35 a 44 anys 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 18 Estat d'algunes zones 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 98 No ho sap 6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 7 7 4 4 2 2 4 4 3 Normal / Regular 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 8 No ho sap Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 8 No ho sap Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 1 Administració local 3 Menys 97 Res 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-10 00:00:00 8231001629 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 49 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 18 Estat d'algunes zones 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 5 5 8 8 3 3 7 7 8 8 10 10 5 5 9 9 4 4 0 0 4 Poc 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 4 Transport públic 1 4 Poc Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 7 Esports 2 Igual 1 Ajuts al comerç 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-23 00:00:00 8231001990 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 46 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 0 0 18 Estat d'algunes zones 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 5 5 5 5 8 8 3 3 8 8 8 8 0 0 2 2 5 5 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 10 10 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 2 No Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 3 Normal / Regular Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 1 Administració local 3 Menys 3 Polítiques socials 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-11 00:00:00 8231001651 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 75 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 9 No contesta 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 2 Bastant 9 9 2 No 95 Altres 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 8 No ho sap Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 2 No Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 8 No ho sap 9 Més atenció a la gent gran 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001802 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 36 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 98 No ho sap 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 9 9 98 No ho sap 9 9 9 9 10 10 3 3 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 8 No ho sap Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 8 No ho sap Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 8 No ho sap Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 9 No contesta 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001792 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 73 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 97 Res 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 7 7 7 7 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 6 Canviar de feina o domicili 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 2 No Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-23 00:00:00 8231001959 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 43 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 4 Seguretat ciutadana 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 6 6 6 6 7 7 2 2 7 7 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 4 Poc 4 Poc 8 No ho sap 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 4 Poc Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 4 Poc Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 1 Molt Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 1 Administració local 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-16 00:00:00 8231001736 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 29 2 De 25 a 34 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 27 Transport públic 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 7 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 0 0 4 4 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 2 No Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-18 00:00:00 8231001850 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 33 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 9 Atur / condicions de treball 1 Abaixar impostos 7 7 4 4 7 7 3 3 4 4 2 2 7 7 5 5 3 3 0 0 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 1 5 Gens Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001814 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 1 Abaixar impostos 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 1 4 Poc 2 Bicicleta 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 1 Molt Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 11 Territori i parcs naturals 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-20 00:00:00 8231001897 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 55 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 5 Neteja 1 Abaixar impostos 5 5 7 7 7 7 8 8 7 7 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 2 Bastant 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 8 8 1 2 Bastant 4 Transport públic 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 4 Poc Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 4 Poc Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 9 Medi ambient 3 Menys 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-10 00:00:00 8231001650 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 68 6 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 95 Altres 6 Activar el comerç 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 3 3 3 3 4 Poc 5 Gens 8 No ho sap 98 No ho sap 1 5 Gens 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 2 No Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 2 No Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001788 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 65 6 65 anys i més 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 9 Atur / condicions de treball 6 Activar el comerç 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 9 9 7 7 8 8 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 1 1 Molt 5 Cotxe 98 No ho sap 1 2 Bastant Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 1 Molt Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 1 Administració local 2 Igual 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-19 00:00:00 8231001929 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 59 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 10 9 Atur / condicions de treball 6 Activar el comerç 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 9 9 8 8 5 5 5 5 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001836 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 32 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 31 Creixement 6 Activar el comerç 7 7 6 6 8 8 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 2 2 8 No ho sap 4 Poc 8 No ho sap 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 95 Altres 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 4 Poc Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-14 00:00:00 8231001718 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 21 1 De 18 a 24 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 6 Activar el comerç 6 6 6 6 7 7 5 5 8 8 6 6 7 7 4 4 5 5 5 5 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 7 7 1 1 Molt 4 Transport públic 1 2 Bastant Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-20 00:00:00 8231001975 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 54 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 7 Tasques de la llar (no remunerades) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 5 Neteja 6 Activar el comerç 7 7 7 7 8 8 5 5 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 3 Normal / Regular 5 Gens 3 Normal / Regular 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 1 5 Gens Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-18 00:00:00 8231001881 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 10 10 98 No ho sap 7 7 6 6 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 97 Res 1 8 No ho sap Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-21 00:00:00 8231001852 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 42 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 17 Activar l'oci la cultura 5 5 4 4 6 6 4 4 7 7 5 5 7 7 7 7 5 5 0 0 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 4 4 2 No 6 Ho vaig intentar però no vaig poder 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 4 Poc Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 4 Poc Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 4 Cultura 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001620 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 5 Gens 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 5 5 28 Comunicacions altres municipis 17 Activar l'oci la cultura 3 3 3 3 7 7 3 3 7 7 4 4 5 5 3 3 5 5 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 4 Poc Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 2 No Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 4 Cultura 1 Més 13 Baixar impostos 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-18 00:00:00 8231001896 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 18 Estat d'algunes zones 17 Activar l'oci la cultura 7 7 8 8 8 8 6 6 8 8 5 5 7 7 5 5 6 6 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 5 Gens 1 Caminant 1 2 Bastant Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 1 Molt Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 2 No 1 Més 97 Res 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-13 00:00:00 8231001659 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 75 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 3 3 3 3 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-16 00:00:00 8231001754 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 64 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 3 3 9 9 8 8 7 7 5 5 9 9 5 5 7 7 8 8 5 5 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 2 No Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001847 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 24 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 7 7 7 7 6 6 8 8 8 8 5 5 6 6 8 8 98 No ho sap 5 5 8 No ho sap 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 97 Res 2 No Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 2 No Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 8 No ho sap Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-20 00:00:00 8231001977 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 6 6 6 6 9 9 7 7 8 8 9 9 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 4 Poc Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 1 Molt Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-18 00:00:00 8231001912 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 19 1 De 18 a 24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 7 7 6 6 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 7 7 2 No 98 No ho sap 1 Caminant 1 4 Poc Adequació de la Plaça Hernán Cortés Adequació de la Plaça Hernán Cortés 1 2 Bastant Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials Pressupost ordinari per a la regidoria de Serveis Socials 1 2 Bastant Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes Interceptor d'aigües pluvials a la zona alta de les Roquetes 1 98 No ho sap 3 Menys 95 Altres 62.275 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-17 00:00:00 8231001768 08231 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 25 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 4 4 95 Altres 95 Altres 5 5 4 4 5 5 6 6 3 3 3 3 7 7 6 6 0 0 2 2 4 Poc 4 Poc 5