P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-17 00:00:00 3624 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 61 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 1 Aparcament 6 Activar el comerç 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 6 6 7 7 6 6 4 4 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 207.4054 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-18 00:00:00 4628 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 24 1 De 18-24 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 9 9 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 5 5 6 6 6 6 1 Molt 4 Poc 1 Molt 8 8 2 No 95 Altres 4 Transport públic 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 70 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 No 3 Menys 98 No ho sap 153.4783 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-16 00:00:00 3247 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 9 9 10 10 9 9 10 10 4 4 10 10 7 7 5 5 4 4 5 5 7 7 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 9 Medi ambient 2 Igual 3 Ajuts socials 207.4054 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-17 00:00:00 4232 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 13 Equipaments i serveis educatius 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 5 5 6 6 6 6 6 6 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-18 00:00:00 5361 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 23 Medi ambient i sostenibilitat 6 6 7 7 7 7 5 5 6 6 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 12 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-21 00:00:00 7376 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 4 Treballa per compte d'altri actualment afectat per un ERO amb reducció o ERTO 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 23 Medi ambient i sostenibilitat 8 8 9 9 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 251.1282 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-16 00:00:00 3006 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 47 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 19 Millorar gestió municipal 7 7 7 7 8 8 4 4 7 7 5 5 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 9 Medi ambient 2 Igual 10 Informació 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-23 00:00:00 10876 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 7 7 8 8 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-17 00:00:00 4137 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 7 7 7 7 9 9 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-14 00:00:00 403 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 79 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 9 9 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 10 10 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-23 00:00:00 8892 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 99 No contesta 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 7 7 0 0 98 No ho sap 6 6 9 9 98 No ho sap 3 Normal/Regular 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 9 No contesta 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 8 No ho sap 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 7 Esports 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-17 00:00:00 3624 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 61 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 1 Aparcament 6 Activar el comerç 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 6 6 7 7 6 6 4 4 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 207.4054 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-18 00:00:00 4628 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 24 1 De 18-24 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 9 9 20 Oferta comercial 6 Activar el comerç 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 98 No ho sap 10 10 98 No ho sap 5 5 6 6 6 6 1 Molt 4 Poc 1 Molt 8 8 2 No 95 Altres 4 Transport públic 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 70 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 No 3 Menys 98 No ho sap 153.4783 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-16 00:00:00 3247 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 9 9 10 10 9 9 10 10 4 4 10 10 7 7 5 5 4 4 5 5 7 7 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 9 Medi ambient 2 Igual 3 Ajuts socials 207.4054 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-17 00:00:00 4232 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 13 Equipaments i serveis educatius 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 5 5 6 6 6 6 6 6 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-18 00:00:00 5361 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 23 Medi ambient i sostenibilitat 6 6 7 7 7 7 5 5 6 6 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 12 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-21 00:00:00 7376 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 4 Treballa per compte d'altri actualment afectat per un ERO amb reducció o ERTO 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 23 Medi ambient i sostenibilitat 8 8 9 9 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 251.1282 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-16 00:00:00 3006 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 47 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 19 Millorar gestió municipal 7 7 7 7 8 8 4 4 7 7 5 5 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 7 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 9 Medi ambient 2 Igual 10 Informació 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-23 00:00:00 10876 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 7 7 8 8 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 99 No contesta 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 198.4074 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-17 00:00:00 4137 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 7 Accés a l'habitatge 3 Reforçar al seguretat 8 8 8 8 7 7 7 7 9 9 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 221.0476 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-14 00:00:00 403 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 79 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 9 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 9 9 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 10 10 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28
2020-12-23 00:00:00 8892 08233 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 49 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 99 No contesta 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 7 7 0 0 98 No ho sap 6 6 9 9 98 No ho sap 3 Normal/Regular 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 9 No contesta 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 8 No ho sap 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 1 8 No ho sap 7 Esports 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 154.5536 Dibaròmetre 2022-10-28 08:28

Estadístiques 2022
Dibaròmetre

Mitjana 2022: 196,05 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/