P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-06-21 00:00:00 8238002363 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 67 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 7 Accés a l'habitatge 1 Abaixar impostos 9 9 8 8 8 8 9 9 5 5 8 8 6 6 7 7 1 1 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 6 Ho vaig intentar però no vaig poder 1 Caminant 2 No Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 39.67471 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-21 00:00:00 8238002237 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 52 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 8 8 23 Equipaments i serveis esportius 1 Abaixar impostos 6 6 6 6 7 7 8 8 5 5 8 8 7 7 8 8 5 5 7 7 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 39.15143 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-08 00:00:00 8238014021 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 32 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 0 0 15 Gestió política i municipal 1 Abaixar impostos 0 0 3 3 5 5 3 3 6 6 7 7 98 No ho sap 0 0 10 10 98 No ho sap 8 No ho sap 3 Normal / Regular 4 Poc 8 8 1 3 Normal / Regular 5 Cotxe 97 Cap 1 5 Gens Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 8 No ho sap 2 Pla de recuperació econòmic 42.72794 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-08 00:00:00 8238014046 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 98 No ho sap 1 Abaixar impostos 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 8 8 4 4 98 No ho sap 4 Poc 4 Poc 5 Gens 7 7 1 1 Molt 5 Cotxe 97 Cap 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 8 No ho sap Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 7 Esports 2 Igual 13 Baixar impostos 39.81142 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-06 00:00:00 8238009728 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 43 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 1 Abaixar impostos 7 7 9 9 8 8 9 9 5 5 4 4 6 6 6 6 0 0 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 39.81142 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-22 00:00:00 8238001539 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 45 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 7 Accés a l'habitatge 17 Activar l'oci la cultura 7 7 4 4 7 7 5 5 4 4 0 0 6 6 7 7 1 1 4 4 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 97 Cap 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 1 Més 13 Baixar impostos 39.15143 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-08 00:00:00 8238014040 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 40 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 95 Altres 17 Activar l'oci la cultura 7 7 9 9 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 4 4 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 5 5 1 2 Bastant 1 Caminant 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 4 Poc Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 2 No 3 Menys 98 No ho sap 39.81142 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-21 00:00:00 8238002077 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 41 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 23 Equipaments i serveis esportius 17 Activar l'oci la cultura 8 8 6 6 2 2 7 7 6 6 10 10 1 1 7 7 2 2 6 6 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 97 Cap 1 2 Bastant Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 7 Esports 3 Menys 3 Ajuts socials 39.41071 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-17 00:00:00 8238001344 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 43 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 7 7 10 10 8 8 7 7 98 No ho sap 8 8 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 39.41071 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-27 00:00:00 8238004880 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 47 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 3 3 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 6 6 5 5 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6 3 3 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 2 Baixada del preu del transport públic 1 2 Bastant Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 39.15143 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-13 00:00:00 8238014225 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 8 8 5 5 0 0 7 7 5 5 2 2 0 0 9 9 0 0 3 3 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 3 Patinets i ginys elèctrics 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 4 Poc Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 1 Més 12 Reactivar socialment i cultural 39.57099 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-20 00:00:00 8238001896 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 19 1 De 18 a 24 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 17 Manteniment de carrers 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 10 10 9 9 7 7 6 6 8 8 6 6 5 5 4 4 1 Molt 4 Poc 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 2 No Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 2 No 3 Menys 98 No ho sap 39.57099 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-01 00:00:00 8238011086 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 18 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 99 No contesta 17 Activar l'oci la cultura 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 1 Molt 98 No ho sap 2 No 98 No ho sap 98 No ho sap 1 5 Gens Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 33.0874 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-29 00:00:00 8238001733 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 38 3 De 35 a 44 anys 2 La mateixa comarca 8 Estudia 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 8 8 9 9 8 8 9 9 2 2 8 8 2 2 8 8 2 2 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 6 6 1 1 Molt 1 Caminant 2 No Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 2 No Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 2 No Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 39.41071 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-28 00:00:00 8238001143 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 24 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 20 Oferta comercial 17 Activar l'oci la cultura 10 10 9 9 10 10 10 10 7 7 9 9 98 No ho sap 10 10 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 5 Gens Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 33.0874 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-20 00:00:00 8238001309 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 5 5 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 5 5 7 7 4 4 3 3 2 Bastant 8 No ho sap 4 Poc 98 No ho sap 1 2 Bastant 3 Patinets i ginys elèctrics 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 1 Administració local 3 Menys 98 No ho sap 39.08386 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-18 00:00:00 8238014357 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 20 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 7 7 10 10 9 9 8 8 8 8 5 5 10 10 5 5 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 1 5 Gens 4 Transport públic 1 2 Bastant Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 5 Gens Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 3 Menys 3 Ajuts socials 39.57099 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-13 00:00:00 8238014223 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 26 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 4 Poc 2 Està igual 1 Millorarà 1 1 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 17 Activar l'oci la cultura 6 6 8 8 8 8 5 5 5 5 7 7 3 3 4 4 0 0 4 4 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 4 Poc Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 97 Cap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 39.08386 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-27 00:00:00 8238003317 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 17 Activar l'oci la cultura 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 3 3 7 7 0 0 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 97 Cap 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 39.15143 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-18 00:00:00 8238014368 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 33 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 10 Soroll 17 Activar l'oci la cultura 9 9 8 8 8 8 7 7 5 5 8 8 7 7 6 6 4 4 98 No ho sap 2 Bastant 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 42.72794 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-21 00:00:00 8238001427 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 26 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 23 Equipaments i serveis esportius 95 Altres 8 8 7 7 7 7 9 9 7 7 8 8 4 4 9 9 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 9 No contesta 6 Moto 97 Cap 2 No Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 42.72794 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-18 00:00:00 8238001543 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 32 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 4 Poc 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 15 Gestió política i municipal 95 Altres 8 8 5 5 9 9 8 8 2 2 2 2 1 1 4 4 0 0 1 1 1 Molt 4 Poc 4 Poc 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 4 Poc Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 3 Menys 3 Ajuts socials 39.08386 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-21 00:00:00 8238002099 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 55 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 95 Altres 8 8 7 7 6 6 7 7 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 2 Bastant Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 7 Esports 2 Igual 3 Ajuts socials 39.08072 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-17 00:00:00 8238001292 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 59 5 De 55 a 64 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 26 Manca de zones Verdes 95 Altres 6 6 4 4 6 6 8 8 6 6 3 3 5 5 4 4 2 2 5 5 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 1 1 Molt Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 39.08072 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-18 00:00:00 8238001797 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 63 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 98 No ho sap 95 Altres 10 10 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 2 Bastant 1 Molt 8 No ho sap 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 2 Bastant Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 1 Molt Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 1 Molt Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 39.02886 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-17 00:00:00 8238001483 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 19 1 De 18 a 24 anys 3 Resta de Catalunya 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 0 0 3 Problemes associats a la immigració 95 Altres 8 8 5 5 5 5 8 8 9 9 6 6 10 10 7 7 4 4 3 3 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 3 Patinets i ginys elèctrics 1 2 Bastant Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 2 No Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 1 Més 98 No ho sap 39.57099 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-07-01 00:00:00 8238009667 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 2 Home 30 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 8 Problemes socials (desigualtat, pobresa) 95 Altres 8 8 8 8 10 10 9 9 6 6 2 2 9 9 10 10 1 1 5 5 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 1 4 Poc Supressió de barreres arquitectòniques Supressió de barreres arquitectòniques 1 4 Poc Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi Adquisició d'habitatges per al Fons d'habitatges d'emergència social del municipi 1 2 Bastant Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat Arranjament de la pista poliesportiva coberta situada al C/Priorat 1 98 No ho sap 3 Menys 10 Informació 39.08386 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-06-27 00:00:00 8238004644 08238 7 20.001-50.000 40 Vallès Occidental 1 Dona 81 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 10 10 97 Res 95 Altres 10 10 10 10