P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18242000377 08242 1 -500 7 Bages 1 Home 63 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 6 6 6 6 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 5 5 3 3 0 0 0 0 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 39.7931 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18242000622 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 65 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 5 5 7 7 7 7 6 6 6 6 10 10 9 9 3 3 2 2 6 6 0 0 4 Poc 4 Poc 8 No ho sap 99 No contesta 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 29.0877 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-15 00:00:00 18242001310 08242 1 -500 7 Bages 1 Home 67 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 6 6 3 Problemes associats a la immigració 11 Ampliar i millorar els serveis públics bàsics 9 9 9 9 5 5 7 7 9 9 8 8 9 9 5 5 2 2 0 0 0 0 2 Bastant 3 Normal/Regular 8 No ho sap 8 8 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 6 Educació 2 Igual 98 No ho sap 40.275 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-29 00:00:00 18242011725 08242 1 -500 7 Bages 1 Home 50 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 10 Molt bona 32 Despoblament 9 Escoltar els ciutadans 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 9 9 5 5 3 3 0 0 0 0 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 4 Cultura 2 Igual 97 Res 40.7931 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-21 00:00:00 18242007396 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 15 Manca d'equipaments i serveis 8 8 7 7 6 6 7 7 10 10 10 10 10 10 5 5 4 4 3 3 0 0 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 43.2857 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18242006695 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 15 Manca d'equipaments i serveis 8 8 8 8 8 8 7 7 9 9 9 9 8 8 8 8 5 5 4 4 3 3 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 29.6765 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18242004741 08242 1 -500 7 Bages 1 Home 52 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 7 7 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 7 7 8 8 7 7 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 3 3 2 2 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 17 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 40.7931 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-29 00:00:00 18242012309 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 57 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 24 Manca d'equipaments i serveis 19 Millorar gestió municipal 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 0 0 2 2 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 7 Tràmit no disponible online 5 Cotxe 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 75 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 10 Informació 25.025 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18242003395 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 98 No ho sap 7 7 6 6 7 7 6 6 98 No ho sap 10 10 8 8 98 No ho sap 4 4 3 3 3 3 2 Bastant 8 No ho sap 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 25.025 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-29 00:00:00 18242012314 08242 1 -500 7 Bages 2 Dona 52 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 98 No ho sap 9 9 9 9 7 7 9 9 8 8 9 9 8 8 4 4 5 5 8 8 0 0 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal/Regular 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 8 Innovació i governs digitals 1 Més 97 Res 29.6765 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 993,18 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5