P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-23 00:00:00 10427 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 30 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 20 Control urbanisme 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 6 6 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 3 Normal/Regular 4 Poc 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 3 Ajuts socials 224.4 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 10408 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 33 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 7 7 6 6 6 6 8 8 5 5 3 3 7 7 2 2 2 2 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 8 No ho sap 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 4 Cultura 2 Igual 3 Ajuts socials 224.4 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-22 00:00:00 5043 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 5 Crear llocs de treball 5 5 5 5 5 5 10 10 6 6 6 6 7 7 4 4 3 3 8 8 10 10 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 2 Igual 3 Ajuts socials 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 10206 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 22 1 De 18-24 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 5 Neteja 15 Manca d'equipaments i serveis 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 6 6 9 9 8 8 2 Bastant 5 Gens 5 Gens 5 5 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 213.0556 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 10568 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 32 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 13 Contaminació i medi ambient 23 Medi ambient i sostenibilitat 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 4 4 6 6 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 3 Principalment online 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 198.4074 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-18 00:00:00 6050 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 7 Accés a l'habitatge 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 5 5 8 8 3 3 4 4 7 7 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 1 Ajuts al comerç 224.4 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 10866 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 13 Contaminació i medi ambient 7 Millorar el transport públic 6 6 6 6 5 5 8 8 5 5 8 8 8 8 8 8 6 6 9 9 9 9 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 98 No ho sap 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-22 00:00:00 9288 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 20 Oferta comercial 98 No ho sap 9 9 8 8 7 7 10 10 7 7 8 8 9 9 5 5 4 4 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 95 Altres 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 2646 08246 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 7 7 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 98 No ho sap 7 7 8 8 8 8 1 Molt 2 Bastant 1 Molt 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 935,75 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml