P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-28 00:00:00 8419 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 1 Abaixar impostos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 4 4 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-22 00:00:00 8353 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 8 8 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 3 Menys 1 Ajuts al comerç 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-22 00:00:00 9433 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 5 5 9 9 5 5 4 4 10 10 6 6 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-22 00:00:00 8529 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 29 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 28 Comunicacions altres municipis 5 Crear llocs de treball 8 8 9 9 6 6 10 10 6 6 7 7 5 5 8 8 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 1 Molt 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 10 Informació 224.4 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-28 00:00:00 11088 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 21 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 7 7 9 9 9 9 10 10 6 6 8 8 9 9 98 No ho sap 7 7 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 99 No contesta 2 Bicicleta 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 10 Informació 213.0556 Dibaròmetre 2022-10-28 08:26
2020-12-28 00:00:00 11088 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 21 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 7 7 9 9 9 9 10 10 6 6 8 8 9 9 98 No ho sap 7 7 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 99 No contesta 2 Bicicleta 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 10 Informació 213.0556 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-28 00:00:00 8419 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 1 Abaixar impostos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 4 4 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 8529 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 29 2 De 25-34 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 28 Comunicacions altres municipis 5 Crear llocs de treball 8 8 9 9 6 6 10 10 6 6 7 7 5 5 8 8 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 1 Molt 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 10 Informació 224.4 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 8353 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 3 Reforçar al seguretat 8 8 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 3 Menys 1 Ajuts al comerç 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 9433 08254 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 43 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 3 Normal / Regular 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 21 Equipaments i serveis sanitaris 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 5 5 9 9 5 5 4 4 10 10 6 6 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 5 Gens 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 3 Ajuts socials 193.3478 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 556,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/