P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 18261000114 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 1 Home 74 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 15 Gestió política i municipal 1 Abaixar impostos 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 6 6 98 No ho sap 8 8 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 6 Moto 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 2 Benestar i ciutadania 1 Més 97 Res 193.551 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-23 00:00:00 18261011042 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 1 Home 41 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 17 Manteniment de carrers 5 Crear llocs de treball 9 9 8 8 8 8 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 3 Normal/Regular 2 Bastant 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 1 Més 3 Ajuts socials 220 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18261003599 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 15 Gestió política i municipal 14 Equipaments i serveis esportius 7 7 7 7 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 7 7 3 3 5 5 5 5 4 Poc 5 Gens 5 Gens 6 6 1 5 Gens 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 50 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-21 00:00:00 18261008201 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 41 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 32 Despoblament 9 Escoltar els ciutadans 4 4 5 5 7 7 7 7 8 8 9 9 8 8 7 7 4 4 4 4 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-21 00:00:00 18261007794 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 2 Millorar el manteniment del municipi 7 7 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 7 7 6 6 3 3 5 5 7 7 2 Bastant 4 Poc 3 Normal/Regular 6 6 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 1 Més 98 No ho sap 191.75 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-23 00:00:00 18261007342 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 52 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 7 Millorar el transport públic 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 6 Moto 1 Principalment a [MUNICIPI] 3 Ni a prop ni lluny 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18261006183 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 1 Home 25 2 De 25-34 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 24 Manca d'equipaments i serveis 19 Millorar gestió municipal 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 8 8 2 2 2 2 8 8 8 8 4 Poc 4 Poc 5 Gens 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 6 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 255.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18261003304 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 5 Estranger 7 Tasques de la llar 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 7 7 18 Estat d'algunes zones 98 No ho sap 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 6 6 7 7 3 Normal/Regular 8 No ho sap 8 No ho sap 8 8 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 197.4889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-15 00:00:00 18261001629 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 56 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 7 7 6 6 5 5 7 7 10 10 7 7 4 4 6 6 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 45 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 215.3824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-22 00:00:00 18261009194 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 1 Home 25 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 12 Turisme 98 No ho sap 5 5 7 7 8 8 6 6 9 9 9 9 10 10 4 4 4 4 6 6 9 9 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 3 Menys 97 Res 255.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18261006716 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 24 Polítiques socials 8 8 8 8 8 8 6 6 8 8 10 10 9 9 5 5 6 6 4 4 2 2 3 Normal/Regular 2 Bastant 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 209.6047 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-21 00:00:00 18261007386 08261 4 3.001-5.000 21 Maresme 2 Dona 22 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 19 Oferta d'oci i cultura 24 Polítiques socials 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 5 5 5 5 9 9 8 8 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 199.8889 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1001,81 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc