P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-14 00:00:00 169 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 63 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 96 Tot 1 Abaixar impostos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 2 Bastant 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 998 9 Ns/nc 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-22 00:00:00 5021 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 32 Despoblament 6 Activar el comerç 10 10 8 8 9 9 10 10 8 8 7 7 7 7 8 8 3 3 9 9 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 97 Res 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 5434 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 25 Atenció a la gent gran 16 Atenció a la gent gran 6 6 4 4 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 2 2 7 7 7 7 4 Poc 4 Poc 5 Gens 5 5 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 90 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 2761 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 59 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 13 Contaminació i medi ambient 16 Atenció a la gent gran 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 9 9 7 7 6 6 7 7 8 8 98 No ho sap 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 7 7 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 2 Benestar i ciutadania 2 Igual 1 Ajuts al comerç 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-23 00:00:00 10359 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 25 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 16 Atenció a la gent gran 8 8 8 8 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 8 8 7 7 1 Molt 2 Bastant 5 Gens 9 9 2 No 99 No contesta 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 9 Més atenció a la gent gran 198.4074 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-28 00:00:00 10115 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 22 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 23 Medi ambient i sostenibilitat 10 10 7 7 8 8 10 10 9 9 5 5 7 7 4 4 2 2 4 4 3 3 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 5 5 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 153.4783 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-21 00:00:00 7938 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 34 2 De 25-34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 96 Tot 2 Millorar el manteniment del municipi 10 10 9 9 10 10 7 7 10 10 8 8 10 10 10 10 98 No ho sap 10 10 7 7 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 198.4074 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-18 00:00:00 6511 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 49 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 4 4 17 Manteniment de carrers 21 Mobilitat al municipi: trànsit/aparcament 9 9 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 0 0 7 7 8 8 4 Poc 4 Poc 2 Bastant 4 4 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 8 No ho sap 1 1 Molt 98 No ho sap 3 Menys 97 Res 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 3254 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 1 Aparcament 98 No ho sap 6 6 8 8 9 9 8 8 5 5 4 4 8 8 5 5 10 10 10 10 9 9 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 5 Gens 97 Cap 3 Menys 97 Res 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 4123 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 2 Dona 53 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 9 9 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 9 9 8 8 10 10 10 10 10 10 6 6 7 7 9 9 5 5 9 9 10 10 2 Bastant 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 97 Res 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-18 00:00:00 6178 08265 3 1.001-3.000 24 Osona 1 Home 43 3 De 35-44 anys 5 Estranger 6 Està a l'atur 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 9 9 7 7 6 6 9 9 8 8 8 8 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,84 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc