P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-07-05 00:00:00 18266011902 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 36 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 13 Contaminació i medi ambient 1 Abaixar impostos 5 5 6 6 6 6 4 4 3 3 0 0 98 No ho sap 5 5 0 0 5 5 2 Bastant 4 Poc 1 Molt 8 8 1 2 Bastant 2 Bicicleta 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 4 Poc Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 118.17333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-08 00:00:00 18266007171 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 35 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 16 Impostos 1 Abaixar impostos 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 97 Cap 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 4 Poc Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 118.17333 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-05 00:00:00 18266006163 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 48 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 5 Neteja 1 Abaixar impostos 3 3 5 5 7 7 8 8 5 5 7 7 98 No ho sap 7 7 4 4 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 2 No Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-01 00:00:00 18266011174 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 64 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 3 Normal / Regular 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 5 Neteja 1 Abaixar impostos 3 3 4 4 98 No ho sap 9 9 5 5 98 No ho sap 9 9 98 No ho sap 5 5 5 5 3 Normal / Regular 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 8 No ho sap Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 2 No 2 Igual 98 No ho sap 121.32187 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-07 00:00:00 18266012910 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 44 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 5 Neteja 1 Abaixar impostos 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 4 4 9 9 6 6 2 2 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 5 Cotxe 91 Res, el necessito per feina 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 120.17171 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-27 00:00:00 18266004887 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 50 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 98 No ho sap 1 Abaixar impostos 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 3 3 5 5 1 Molt 2 Bastant 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 2 No Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 116.19411 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-04 00:00:00 18266010078 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 77 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 8 8 3 Problemes associats a la immigració 1 Abaixar impostos 3 3 6 6 6 6 6 6 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 3 Normal / Regular 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 8 No ho sap 10 Informació 116.88899 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-04 00:00:00 18266009864 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 45 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 97 Res 1 Abaixar impostos 8 8 6 6 8 8 10 10 5 5 4 4 8 8 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 4 Poc Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-04 00:00:00 18266011340 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 53 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 27 Transport públic 1 Abaixar impostos 8 8 7 7 6 6 8 8 7 7 5 5 7 7 8 8 3 3 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 99 No contesta 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-28 00:00:00 18266005701 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 31 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 25 Atenció a la gent gran 6 Activar el comerç 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 98 No ho sap 8 8 5 5 4 4 3 Normal / Regular 2 Bastant 2 Bastant 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 121.69087 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-05 00:00:00 18266012109 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 26 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 13 Contaminació i medi ambient 6 Activar el comerç 6 6 7 7 2 2 8 8 8 8 10 10 98 No ho sap 6 6 0 0 98 No ho sap 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 1 5 Gens 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 121.69087 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-04 00:00:00 18266011428 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 46 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 6 Activar el comerç 3 3 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 0 0 5 5 5 Gens 4 Poc 2 Bastant 6 6 1 1 Molt 1 Caminant 1 4 Poc Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 1 Molt Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 13 Urbanisme i habitatge 1 Més 1 Ajuts al comerç 116.19411 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-06 00:00:00 18266011240 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 45 4 De 45 a 54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 2 2 95 Altres 17 Activar l'oci la cultura 6 6 5 5 3 3 5 5 0 0 4 4 0 0 6 6 0 0 0 0 5 Gens 5 Gens 5 Gens 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 3 Millores a la xarxa transport públic 1 1 Molt Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 1 Molt Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 1 Administració local 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 116.19411 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-06 00:00:00 18266012239 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 66 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 5 Gens 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 1 1 15 Gestió política i municipal 17 Activar l'oci la cultura 0 0 4 4 4 4 2 2 5 5 0 0 5 5 3 3 3 3 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 8 No ho sap Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 2 No 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 116.88899 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-30 00:00:00 18266009287 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 76 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 17 Activar l'oci la cultura 3 3 7 7 8 8 8 8 6 6 4 4 8 8 7 7 3 3 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 7 7 1 1 Molt 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 2 No Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 8 No ho sap 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 122.00237 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-28 00:00:00 18266005082 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 50 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 6 6 7 7 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 3 3 98 No ho sap 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 1 Molt Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 2 No 1 Més 1 Ajuts al comerç 116.19411 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-29 00:00:00 18266007330 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 75 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 24 Manca d'equipaments i serveis 17 Activar l'oci la cultura 3 3 4 4 98 No ho sap 1 1 4 4 1 1 98 No ho sap 3 3 1 1 4 4 5 Gens 4 Poc 4 Poc 1 1 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 1 Molt Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 116.88899 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-30 00:00:00 18266008378 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 27 2 De 25 a 34 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 17 Manteniment de carrers 17 Activar l'oci la cultura 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 9 9 7 7 7 7 2 2 6 6 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 4 Poc Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 99 No contesta 118.57109 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-01 00:00:00 18266004630 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 51 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 5 Gens 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 4 Poc Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-28 00:00:00 18266006671 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 8 8 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 6 6 5 5 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 6 8 8 98 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 4 Poc Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 2 Igual 1 Ajuts al comerç 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-06 00:00:00 18266011179 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 47 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 3 Normal / Regular 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 1 4 Poc Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 1 Molt Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 10 Informació 116.64937 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-15 00:00:00 18266014323 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 23 1 De 18 a 24 anys 5 Estranger 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 4 Poc 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 98 No ho sap 19 Oferta d'oci i cultura 17 Activar l'oci la cultura 8 8 5 5 10 10 7 7 6 6 98 No ho sap 8 8 7 7 3 3 5 5 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 4 4 1 5 Gens 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 2 No Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 119.89376 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-01 00:00:00 18266010819 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 50 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 95 Altres 95 Altres 5 5 6 6 4 4 4 4 7 7 5 5 4 4 8 8 4 4 7 7 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 116.19411 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-07 00:00:00 18266013492 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 26 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 13 Contaminació i medi ambient 95 Altres 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 6 6 2 2 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 1 4 Poc 1 Caminant 1 2 Bastant Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 2 Bastant Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 95 Altres 2 Igual 98 No ho sap 121.69087 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-01 00:00:00 18266010034 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 25 2 De 25 a 34 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 95 Altres 8 8 6 6 5 5 8 8 7 7 7 7 4 4 8 8 2 2 2 2 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 6 6 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 6 Moto 97 Cap 1 8 No ho sap Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 8 No ho sap Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 97 Cap 2 Igual 1 Ajuts al comerç 118.57109 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-06-30 00:00:00 18266009456 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 2 Home 77 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 2 Bastant 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 95 Altres 6 6 6 6 8 8 5 5 8 8 0 0 4 4 4 4 6 6 2 2 4 Poc 4 Poc 4 Poc 4 4 2 No 2 No tinc internet 1 Caminant 1 5 Gens Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 1 4 Poc Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 122.00237 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2022-07-15 00:00:00 18266014318 08266 8 50000 40 Vallès Occidental 1 Dona 19 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 98 No ho sap 95 Altres 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 6 6 7 7 5 5 3 3 6 6 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 2 No Millores diverses en el barri Monflorit Millores diverses en el barri Monflorit 2 No Actuacions diverses en centres cívics Actuacions diverses en centres cívics 1 98 No ho sap 3 Menys 3 Ajuts socials 119.89376 1