P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2022-05-16 00:00:00 8270001498 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 36 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 18 Estat d'algunes zones 18 Millorar les condicions de les urbanitzacions 7 7 8 8 7 7 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 1 1 98 No ho sap 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 2 No Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 3 Menys 6 Donar mascaretes 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001470 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 68 6 65 anys i més 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 5 5 31 Creixement 1 Abaixar impostos 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 3 3 2 2 2 2 5 5 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 97 Res 1 6 6 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 2 No Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 2 Igual 13 Baixar impostos 60.0858 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001494 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 57 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 16 Impostos 1 Abaixar impostos 5 5 4 4 7 7 4 4 6 6 3 3 7 7 6 6 2 2 8 8 4 4 2 Bastant 5 Gens 4 Poc 0 0 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 59.4303 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001490 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 46 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 19 Oferta d'oci i cultura 1 Abaixar impostos 4 4 2 2 8 8 2 2 8 8 2 2 7 7 4 4 0 0 10 10 6 6 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 5 Cotxe 97 Res 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001472 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 69 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 6 Activar el comerç 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 3 3 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 1 Molt 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 1 5 5 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001262 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 29 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 19 Oferta d'oci i cultura 6 Activar el comerç 7 7 6 6 8 8 8 8 8 8 5 5 98 No ho sap 7 7 4 4 7 7 6 6 8 No ho sap 4 Poc 4 Poc 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 6 Moto 3 Millores a la xarxa transport públic 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001423 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 46 4 De 45 a 54 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 4 Seguretat ciutadana 6 Activar el comerç 7 7 6 6 6 6 6 6 8 8 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 8 8 1 Molt 4 Poc 1 Molt 10 10 2 No 3 No tinc les identificacions digitals necessaries 1 Caminant 1 8 8 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001429 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 51 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 12 Turisme 6 Activar el comerç 3 3 4 4 6 6 2 2 6 6 0 0 5 5 4 4 2 2 3 3 3 3 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 59.9256 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-06 00:00:00 8270001437 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 28 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 12 Turisme 6 Activar el comerç 4 4 6 6 6 6 5 5 8 8 4 4 6 6 7 7 3 3 6 6 5 5 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 9 No contesta 1 Caminant 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 4 Cultura 1 Més 1 Ajuts al comerç 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-03 00:00:00 8270001272 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 3 3 95 Altres 17 Activar l'oci la cultura 6 6 5 5 6 6 4 4 7 7 4 4 8 8 6 6 3 3 7 7 4 4 4 Poc 4 Poc 4 Poc 2 2 1 4 Poc 1 Caminant 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 8 No ho sap Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-04 00:00:00 8270001251 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 62 5 De 55 a 64 anys 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 3 Empitjorarà 7 7 5 Neteja 17 Activar l'oci la cultura 7 7 4 4 7 7 8 8 7 7 4 4 8 8 6 6 8 8 6 6 7 7 3 Normal / Regular 4 Poc 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 4 Transport públic 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-10 00:00:00 8270001573 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 39 3 De 35 a 44 anys 1 El mateix municipi 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 98 No ho sap 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 4 4 98 No ho sap 8 8 7 7 98 No ho sap 7 7 3 Normal / Regular 3 Normal / Regular 4 Poc 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001295 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 50 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 3 Problemes associats a la immigració 17 Activar l'oci la cultura 8 8 8 8 6 6 8 8 4 4 2 2 5 5 1 1 1 1 3 3 7 7 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 9 9 9 No contesta 1 Caminant 1 8 8 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 12 Turisme 2 Igual 95 Altres 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001283 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 24 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 12 Turisme 17 Activar l'oci la cultura 7 7 7 7 6 6 8 8 6 6 4 4 6 6 7 7 2 2 7 7 6 6 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 3 3 1 5 Gens 2 Bicicleta 1 9 9 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 3 Menys 12 Reactivar socialment i cultural 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001305 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 51 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 3 Normal / Regular 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 12 Turisme 17 Activar l'oci la cultura 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 5 5 3 3 1 1 2 2 3 3 4 Poc 4 Poc 4 Poc 6 6 1 1 Molt 6 Moto 3 Millores a la xarxa transport públic 1 4 4 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 4 Cultura 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 59.9256 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001449 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 28 2 De 25 a 34 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 12 Turisme 17 Activar l'oci la cultura 5 5 7 7 9 9 10 10 8 8 6 6 98 No ho sap 8 8 2 2 3 3 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-27 00:00:00 8270001245 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 72 6 65 anys i més 4 Resta d’Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 5 5 7 Accés a l'habitatge 95 Altres 8 8 6 6 8 8 8 8 7 7 5 5 8 8 6 6 2 2 6 6 6 6 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 1 8 8 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 13 Urbanisme i habitatge 8 No ho sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 60.0858 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-27 00:00:00 8270001261 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 54 4 De 45 a 54 anys 4 Resta d’Espanya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 6 6 95 Altres 95 Altres 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 3 3 10 10 8 8 7 7 3 3 6 6 4 Poc 4 Poc 4 Poc 10 10 1 1 Molt 4 Transport públic 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 5 Economia i treball 1 Més 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001421 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 28 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 7 7 95 Altres 95 Altres 9 9 9 9 98 No ho sap 8 8 10 10 5 5 6 6 9 9 4 4 2 2 7 7 8 No ho sap 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 6 Moto 2 Baixada del preu del transport públic 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 5 Gens Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 95 Altres 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-02 00:00:00 8270001478 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 49 4 De 45 a 54 anys 3 Resta de Catalunya 6 Està a l’atur (inclou ERO total) 2 Obligatoris (primària, EGB, ESO) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 95 Altres 95 Altres 5 5 5 5 3 3 6 6 9 9 7 7 10 10 8 8 1 1 1 1 8 8 1 Molt 4 Poc 1 Molt 6 6 1 4 Poc 6 Moto 2 Baixada del preu del transport públic 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 59.9256 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001328 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 71 6 65 anys i més 5 Estranger 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 5 Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) 1 Molt 1 Ha millorat 2 Seguirà igual 8 8 1 Aparcament 95 Altres 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 6 6 8 8 7 7 7 7 98 No ho sap 8 8 4 Poc 8 No ho sap 8 No ho sap 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 4 Canvis en l'aparcament 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 2 No Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 8 No ho sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 60.0858 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001407 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 63 5 De 55 a 64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 4 4 33 Atenció als joves 95 Altres 2 2 3 3 6 6 3 3 4 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 2 Bastant 5 Gens 5 Gens 0 0 1 5 Gens 1 Caminant 1 2 2 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 4 Cultura 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-27 00:00:00 8270001233 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 32 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 8 No ho sap 1 Millorarà 5 5 2 Circulació / Trànsit 95 Altres 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 98 No ho sap 4 4 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 5 5 2 No 8 Ho fa una altra persona per mi 1 Caminant 1 5 5 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 2 No Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001292 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 27 2 De 25 a 34 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 95 Altres 8 8 8 8 6 6 9 9 6 6 6 6 7 7 8 8 4 4 98 No ho sap 6 6 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 2 Pla de recuperació econòmic 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001307 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 42 3 De 35 a 44 anys 3 Resta de Catalunya 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 31 Creixement 95 Altres 4 4 6 6 7 7 4 4 6 6 6 6 7 7 6 6 3 3 3 3 6 6 2 Bastant 4 Poc 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 1 7 7 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 1 Molt Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-28 00:00:00 8270001320 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 58 5 De 55 a 64 anys 3 Resta de Catalunya 1 Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 8 No ho sap 5 5 31 Creixement 95 Altres 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 3 3 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 5 5 1 4 Poc 6 Moto 3 Millores a la xarxa transport públic 1 5 5 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 2 No Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 8 No ho sap 1 Ajuts al comerç 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-04-29 00:00:00 8270001385 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 82 6 65 anys i més 3 Resta de Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral 4 Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 7 7 31 Creixement 95 Altres 6 6 4 4 9 9 7 7 3 3 0 0 5 5 6 6 2 2 3 3 4 4 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 4 No sé com fer-ho / No sé fer servir internet 1 Caminant 1 9 9 Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 2 Bastant Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 60.0858 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-03 00:00:00 8270001455 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 2 Home 43 3 De 35 a 44 anys 5 Estranger 3 Treballa per compte d’altri (com a assalariat/ada) 6 Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 31 Creixement 95 Altres 8 8 8 8 10 10 9 9 8 8 6 6 5 5 10 10 5 5 5 5 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 10 10 1 1 Molt 1 Caminant 12 Situació personal diferent 2 No Programació cultural estable del municipi Programació cultural estable del municipi 1 4 Poc Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults Reforma de l'edifici Radio, Televisió i Centre de Formació d'Adults 1 98 No ho sap 1 Més 1 Ajuts al comerç 61.2875 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2022-05-16 00:00:00 8270001310 08270 7 20.001-50.000 17 Garraf 1 Dona 22 1 De 18 a 24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 6 6 15 Gestió política i municipal 95 Altres 5 5 4 4