P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 18280002475 08280 1 -500 24 Osona 1 Home 64 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 20 Control urbanisme 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 9 9 5 5 5 5 7 7 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 98 No ho sap 39.7931 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18280005300 08280 1 -500 24 Osona 2 Dona 74 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 7 7 8 8 8 8 9 9 6 6 6 6 7 7 98 No ho sap 4 4 7 7 98 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 1 No tinc el dispositiu adequat 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 29.0877 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-23 00:00:00 18280009818 08280 1 -500 24 Osona 1 Home 75 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 9 Atur / condicions de treball 5 Crear llocs de treball 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 4 4 2 2 9 9 9 9 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 8 8 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 10 Informació 40.275 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18280000074 08280 1 -500 24 Osona 2 Dona 58 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 21 Equipaments i serveis sanitaris 14 Equipaments i serveis esportius 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 25.025 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18280005697 08280 1 -500 24 Osona 2 Dona 70 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 24 Manca d'equipaments i serveis 15 Manca d'equipaments i serveis 8 8 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 98 No ho sap 6 6 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 99 No contesta 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 3 Insuficient 1 4 Poc 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 97 Res 29.0877 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-29 00:00:00 18280011756 08280 1 -500 24 Osona 1 Home 51 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 8 No ho sap 5 5 13 Contaminació i medi ambient 23 Medi ambient i sostenibilitat 7 7 4 4 5 5 8 8 4 4 7 7 8 8 98 No ho sap 2 2 6 6 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 40.7931 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-28 00:00:00 18280011412 08280 1 -500 24 Osona 1 Home 36 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 12 Turisme 21 Mobilitat al municipi: trànsit/aparcament 9 9 10 10 9 9 10 10 5 5 6 6 10 10 5 5 3 3 5 5 4 4 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 90 4 Més de 30 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 181.5 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18280005310 08280 1 -500 24 Osona 2 Dona 61 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 17 Manteniment de carrers 98 No ho sap 6 6 5 5 7 7 9 9 5 5 4 4 7 7 4 4 2 2 8 8 7 7 4 Poc 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 25 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 4 Poc 7 Esports 1 Més 98 No ho sap 25.025 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18280004553 08280 1 -500 24 Osona 1 Home 69 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 1 Una casa aïllada 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 5 5 32 Despoblament 24 Polítiques socials 9 9 9 9 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 3 3 9 9 9 9 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 40.275 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1102,87 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/