P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 18283003169 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 47 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 25 Atenció a la gent gran 17 Activar l'oci la cultura 6 6 6 6 4 4 8 8 7 7 8 8 7 7 6 6 6 6 8 8 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 693.7273 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18283000486 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 59 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 20 Oferta comercial 5 Crear llocs de treball 6 6 8 8 6 6 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 8 8 8 8 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 724.1515 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-23 00:00:00 18283011006 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 18 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 11 Il·luminació 9 Escoltar els ciutadans 9 9 8 8 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 7 7 10 10 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 14 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 4 Cultura 3 Menys 10 Informació 582.1818 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-23 00:00:00 18283010699 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 1 Home 54 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 15 Manca d'equipaments i serveis 4 4 6 6 4 4 8 8 7 7 5 5 6 6 5 5 6 6 10 10 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 6 6 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 8 No ho sap 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 3 Ajuts socials 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-14 00:00:00 18283000253 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 57 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 6 Està a l'atur 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 96 Tot 19 Millorar gestió municipal 7 7 6 6 8 8 5 5 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 5 5 8 No ho sap 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 998 9 Ns/nc 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 724.1515 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-15 00:00:00 18283001083 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 1 Home 53 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 4 Millorar la neteja 4 4 6 6 6 6 9 9 5 5 4 4 6 6 3 3 3 3 7 7 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 98 No ho sap 1 Més 97 Res 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18283003726 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 48 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 7 Tasques de la llar 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 5 5 17 Manteniment de carrers 98 No ho sap 7 7 7 7 8 8 0 0 4 4 10 10 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 1 Molt 1 Molt 1 Molt 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 3 Patinets i ginys elèctrics 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 4 Cultura 2 Igual 97 Res 693.7273 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18283004837 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 40 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 17 Manteniment de carrers 98 No ho sap 8 8 7 7 0 0 9 9 8 8 7 7 6 6 7 7 6 6 4 4 5 5 3 Normal/Regular 3 Normal/Regular 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 629.125 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18283005779 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 1 Home 23 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 8 Estudia 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 7 7 8 8 10 10 8 8 6 6 8 8 5 5 4 4 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 8 8 1 4 Poc 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 1 Ajuts al comerç 803.8824 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-28 00:00:00 18283011248 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 1 Home 53 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 8 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 8 8 6 6 9 9 7 7 9 9 8 8 98 No ho sap 5 5 1 1 1 1 8 No ho sap 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 702.7111 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18283003359 08283 5 5.001-10.000 24 Osona 2 Dona 45 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 3 Reforçar al seguretat 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 7 7 4 Poc 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 2 Igual 3 Ajuts socials 693.7273 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1083,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc