P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 1959 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 33 Atenció als joves 95 Altres 6 6 7 7 8 8 7 7 5 5 7 7 4 4 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 215.3824 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-22 00:00:00 9294 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 22 Atenció als joves (general) 8 8 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 6 6 5 5 2 2 2 2 0 0 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-22 00:00:00 8721 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 26 Manca de zones Verdes 17 Activar l'oci la cultura 6 6 4 4 5 5 5 5 8 8 9 9 3 3 3 3 7 7 10 10 10 10 5 Gens 4 Poc 5 Gens 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 1 Més 1 Ajuts al comerç 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-28 00:00:00 11201 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 18 Estat d'algunes zones 2 Millorar el manteniment del municipi 6 6 7 7 5 5 9 9 10 10 10 10 6 6 6 6 5 5 8 8 8 8 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-29 00:00:00 11965 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 41 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0 10 10 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 4 Poc 5 Gens 5 Gens 5 5 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 10 Informació 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-28 00:00:00 10212 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 22 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 98 No ho sap 20 Oferta comercial 7 Millorar el transport públic 3 3 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 7 7 0 0 98 No ho sap 10 10 10 10 2 Bastant 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 228 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-28 00:00:00 11545 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 4 4 28 Comunicacions altres municipis 24 Polítiques socials 5 5 5 5 7 7 8 8 5 5 7 7 4 4 1 1 5 5 6 6 6 6 4 Poc 5 Gens 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-22 00:00:00 8747 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 9 9 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10 9 9 8 8 6 6 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 3 Menys 10 Informació 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-15 00:00:00 1404 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 75 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 96 Tot 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 No 8 No sap 98 No ho sap 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:25
2020-12-15 00:00:00 1404 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 75 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 96 Tot 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 No ho sap 1 Molt 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 No 8 No sap 98 No ho sap 193.551 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-15 00:00:00 1959 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 60 5 De 55-64 anys 2 La mateixa comarca 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 33 Atenció als joves 95 Altres 6 6 7 7 8 8 7 7 5 5 7 7 4 4 98 No ho sap 98 No ho sap 9 9 8 8 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 98 No ho sap 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 2 Igual 8 Millorar sistema sanitari 215.3824 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 8747 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 9 9 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 9 9 8 8 8 8 10 10 9 9 10 10 9 9 8 8 6 6 7 7 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 1 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 7 Esports 3 Menys 10 Informació 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-28 00:00:00 11201 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 18 Estat d'algunes zones 2 Millorar el manteniment del municipi 6 6 7 7 5 5 9 9 10 10 10 10 6 6 6 6 5 5 8 8 8 8 4 Poc 2 Bastant 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-29 00:00:00 11965 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 41 3 De 35-44 anys 4 Resta Espanya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 2 Millorar el manteniment del municipi 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0 10 10 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 4 Poc 5 Gens 5 Gens 5 5 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 30 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 2 Igual 10 Informació 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 8721 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 2 Una urbanització 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 4 4 26 Manca de zones Verdes 17 Activar l'oci la cultura 6 6 4 4 5 5 5 5 8 8 9 9 3 3 3 3 7 7 10 10 10 10 5 Gens 4 Poc 5 Gens 9 9 1 1 Molt 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 1 Més 1 Ajuts al comerç 220 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-22 00:00:00 9294 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 1 Una casa aïllada 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 22 Atenció als joves (general) 8 8 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 6 6 5 5 2 2 2 2 0 0 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 9 9 1 1 Molt 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 9 Més atenció a la gent gran 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-28 00:00:00 10212 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 1 Home 22 1 De 18-24 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 3 Normal / Regular 2 Està igual 3 Empitjorarà 98 No ho sap 20 Oferta comercial 7 Millorar el transport públic 3 3 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 7 7 0 0 98 No ho sap 10 10 10 10 2 Bastant 4 Poc 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 4 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 228 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27
2020-12-28 00:00:00 11545 08286 4 3.001-5.000 6 Anoia 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 4 4 28 Comunicacions altres municipis 24 Polítiques socials 5 5 5 5 7 7 8 8 5 5 7 7 4 4 1 1 5 5 6 6 6 6 4 Poc 5 Gens 4 Poc 6 6 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 40 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 209.6047 Dibaròmetre 2022-10-28 08:27

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 556,71 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5