P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P0.10 Valor
P0.10 Etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P2.4 Valor
P2.4 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.30b Valor
P3.30b Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.13b Valor
P6.13b Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
P6.14b Valor
P6.14b Etiqueta
L6.15
L6.15b
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.15b Valor
P6.15b Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.16b Valor
P6.16b Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.17b Valor
P6.17b Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P7.4b Valor
P7.4b Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Edició Valor
Edició Etiqueta
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-16 00:00:00 18290002851 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 88 6 De 65 anys i més 5 Estranger 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 9 Escoltar els ciutadans 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 98 No ho sap 10 10 0 0 8 8 1 Molt 1 Molt 8 No ho sap 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 97 Res 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-22 00:00:00 18290009305 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 53 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 28 Comunicacions altres municipis 8 Millorar les comunicacions 7 7 8 8 7 7 8 8 9 9 7 7 8 8 6 6 98 No ho sap 4 4 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 1 Més 98 No ho sap 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-22 00:00:00 18290009240 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 49 4 De 45-54 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 1 Aparcament 98 No ho sap 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 6 6 4 4 2 2 1 1 1 1 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 99 No contesta 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 3 Ajuts socials 251.1282 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-22 00:00:00 18290009642 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 1 Aparcament 98 No ho sap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 1 Molt 1 Molt 1 Molt 8 8 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 97 Res 221.0476 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-18 00:00:00 18290005001 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 66 6 De 65 anys i més 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 8 8 28 Comunicacions altres municipis 98 No ho sap 7 7 7 7 8 8 7 7 10 10 8 8 6 6 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 9 9 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 8 8 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-15 00:00:00 18290001242 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 2 Dona 61 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 7 Tasques de la llar 2 Obligatoris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 10 Molt bona 98 No ho sap 98 No ho sap 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 7 7 98 No ho sap 3 3 6 6 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 8 No ho sap 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 98 No ho sap 195.3784 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18290004233 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 1 Home 67 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 2 Seguirà igual 5 5 98 No ho sap 98 No ho sap 6 6 4 4 7 7 3 3 7 7 7 7 4 4 2 2 4 4 2 2 1 1 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 7 7 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 1 Més 8 Millorar sistema sanitari 176.3636 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07
2020-12-17 00:00:00 18290002378 08290 3 1.001-3.000 40 Vallès Occidental 2 Dona 40 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 8 8 7 7 8 8 5 5 8 8 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 8 8 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 7 Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) 193.3478 1 2020-2022 Dibaròmetre 2024-02-29 13:07

Estadístiques 2024
Dibaròmetre

Mitjana 2024: 1001,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml