P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-21 00:00:00 7947 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 42 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 6 Està a l'atur 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 6 6 20 Oferta comercial 95 Altres 5 5 8 8 8 8 4 4 3 3 8 8 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 1 Molt 1 Molt 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-14 00:00:00 691 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 79 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 98 No ho sap 5 Crear llocs de treball 5 5 6 6 8 8 7 7 9 9 7 7 5 5 4 4 98 No ho sap 8 8 8 8 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 4 Cultura 3 Menys 8 Millorar sistema sanitari 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-22 00:00:00 9581 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 2 Bastant 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 95 Altres 15 Manca d'equipaments i serveis 7 7 6 6 8 8 7 7 6 6 4 4 7 7 5 5 4 4 2 2 8 8 1 Molt 2 Bastant 2 Bastant 98 No ho sap 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 13 Urbanisme i habitatge 3 Menys 98 No ho sap 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-15 00:00:00 1703 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 51 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 4 Poc 8 No ho sap 8 No ho sap 5 5 29 Dispersió territorial 7 Millorar el transport públic 7 7 6 6 8 8 6 6 8 8 8 8 6 6 1 1 0 0 4 4 4 4 2 Bastant 2 Bastant 8 No ho sap 8 8 1 3 Normal/Regular 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 15 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 25 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 4124 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 53 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 8 No ho sap 7 7 14 Incivisme / manca educació / Valors socials negatius 7 Millorar el transport públic 7 7 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 6 6 7 7 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 8 No ho sap 2 No 8 No sap 98 No ho sap 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 3534 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 44 3 De 35-44 anys 5 Estranger 7 Tasques de la llar 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 27 Transport públic 7 Millorar el transport públic 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 10 10 7 7 4 4 6 6 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 99 No contesta 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-14 00:00:00 118 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 62 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 2 Bastant 3 Ha empitjorat 3 Empitjorarà 3 3 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 3 3 1 5 Gens 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 0 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 9 Medi ambient 2 Igual 97 Res 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-21 00:00:00 7899 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 52 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 6 Postuniversitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 3 Empitjorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 2 2 7 7 7 7 4 Poc 4 Poc 4 Poc 5 5 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 2830 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 50 4 De 45-54 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 4 Secundaris professionals 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 7 7 29 Dispersió territorial 98 No ho sap 4 4 5 5 7 7 6 6 8 8 5 5 3 3 98 No ho sap 6 6 8 8 8 8 1 Molt 8 No ho sap 3 Normal/Regular 8 8 2 No 9 Prefereix trucar per telèfon 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 15 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 4 Poc 98 No ho sap 3 Menys 98 No ho sap 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-15 00:00:00 1349 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 80 6 De 65 anys i més 3 Resta Catalunya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 1 No ha acabat els estudis obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 8 No ho sap 1 Millorarà 10 Molt bona 5 Neteja 98 No ho sap 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 98 No ho sap 3 3 8 8 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 No 4 No sé com fer-ho 5 Cotxe 4 Transport públic 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 30 3 16 a 30 minuts 8 No ho sap 1 2 Bastant 98 No ho sap 8 No sap 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 3935 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 67 6 De 65 anys i més 1 El mateix municipi 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 8 8 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 7 7 7 7 5 5 7 7 6 6 7 7 5 5 7 7 5 5 6 6 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 7 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No faig esport 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 3 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 4 Cultura 2 Igual 98 No ho sap 176.3636 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 2594 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 55 5 De 55-64 anys 1 El mateix municipi 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 27 Transport públic 98 No ho sap 8 8 8 8 8 8 4 4 9 9 8 8 7 7 7 7 5 5 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 9 9 1 2 Bastant 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 8 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 60 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 195.3784 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-21 00:00:00 7196 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 42 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 2 Seguirà igual 7 7 4 Seguretat ciutadana 3 Reforçar al seguretat 9 9 4 4 2 2 0 0 5 5 10 10 2 2 5 5 0 0 8 8 8 8 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 5 Molt lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 97 Res 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 1899 08294 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 50 4 De 45-54 anys 4 Resta Espanya 1 Treballa per compte propi 2 Obligatoris 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 1 Millorarà 5 5 29 Dispersió territorial 18 Urbanitzacions 5 5 2 2 4 4 2 2 9 9 10 10 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 4 Poc 1 Molt 2 Bastant 10 10 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 8 No ho sap 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 10 2 6 a 15 minuts 8 Ni suficient ni insuficient 1 4 Poc 11 Territori i parcs naturals 2 Igual 1 Ajuts al comerç 251.1282 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 674,84 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/