P0.1
P0.2
P0.3
P0.3t Valor
P0.3t Etiqueta
P0.3c Valor
P0.3c Etiqueta
P0.4 Valor
P0.4 Etiqueta
L0.5
P0.5 Valor
P0.5 Etiqueta
P0.6 Valor
P0.6 Etiqueta
P0.7 Valor
P0.7 Etiqueta
P0.8 Valor
P0.8 Etiqueta
P0.9 Valor
P0.9 etiqueta
P1.1 Valor
P1.1 Etiqueta
P1.2 Valor
P1.2 Etiqueta
P1.3 Valor
P1.3 Etiqueta
P1.4 Valor
P1.4 Etiqueta
P1.5 Valor
P1.5 Etiqueta
P1.6 Valor
P1.6 Etiqueta
P1.7 Valor
P1.7 Etiqueta
P1.8 Valor
P1.8 Etiqueta
P1.9 Valor
P1.9 Etiqueta
P2.1 Valor
P2.1 Etiqueta
P2.2 Valor
P2.2 Etiqueta
P2.3 Valor
P2.3 Etiqueta
P3.1 Valor
P3.1 Etiqueta
P3.2 Valor
P3.2 Etiqueta
P3.3 Valor
P3.3 Etiqueta
P3.4 Valor
P3.4 Etiqueta
P3.5 Valor
P3.5 Etiqueta
P3.6 Valor
P3.6 Etiqueta
P3.7 Valor
P3.7 Etiqueta
P3.8 Valor
P3.8 Etiqueta
P3.9 Valor
P3.9 Etiqueta
P3.10 Valor
P3.10 Etiqueta
P3.11 Valor
P3.11 Etiqueta
P3.12 Valor
P3.12 Etiqueta
P3.13 Valor
P3.13 Etiqueta
P3.14 Valor
P3.14 Etiqueta
P3.15 Valor
P3.15 Etiqueta
P3.16 Valor
P3.16 Etiqueta
P3.17 Valor
P3.17 Etiqueta
P3.18 Valor
P3.18 Etiqueta
P3.19 Valor
P3.19 Etiqueta
P3.20 Valor
P3.20 Etiqueta
P3.21 Valor
P3.21 Etiqueta
P3.30 Valor
P3.30 Etiqueta
P3.31 Valor
P3.31 Etiqueta
P4.1 Valor
P4.1 Etiqueta
P4.2 Valor
P4.2 Etiqueta
P4.3 Valor
P4.3 Etiqueta
P4.4 Valor
P4.4 Etiqueta
P4.5 Valor
P4.5 Etiqueta
P4.6 Valor
P4.6 Etiqueta
P4.7 Valor
P4.7 Etiqueta
P4.8 Valor
P4.8 Etiqueta
P4.9 Valor
P4.9 Etiqueta
P4.10c Valor
P4.10c Etiqueta
P4.10v Valor
P4.10v Etiqueta
P4.10n Valor
P4.10n Etiqueta
P4.11c Valor
P4.11c Etiqueta
P4.11v Valor
P4.11v Etiqueta
P4.11n Valor
P4.11n Etiqueta
P4.12 Valor
P4.12 Etiqueta
P4.13 Valor
P4.13 Etiqueta
P4.14 Valor
P4.14 Etiqueta
P5.1 Valor
P5.1 Etiqueta
P5.2 Valor
P5.2 Etiqueta
P5.3 Valor
P5.3 Etiqueta
P5.4 Valor
P5.4 Etiqueta
P5.5 Valor
P5.5 Etiqueta
P6.1 Valor
P6.1 Etiqueta
P6.2 Valor
P6.2 Etiqueta
P6.3 Valor
P6.3 Etiqueta
P6.4 Valor
P6.4 Etiqueta
L6.5
P6.5 Valor
P6.5 Etiqueta
P6.6 Valor
P6.6 Etiqueta
P6.7 Valor
P6.7 Etiqueta
P6.8 Valor
P6.8 Etiqueta
P6.9 Valor
P6.9 Etiqueta
L6.10
P6.10 Valor
P6.10 Etiqueta
P6.11 Valor
P6.11 Etiqueta
P6.12 Valor
P6.12 Etiqueta
P6.13 Valor
P6.13 Etiqueta
P6.14 Valor
P6.14 Etiqueta
L6.15
P6.15 Valor
P6.15 Etiqueta
P6.16 Valor
P6.16 Etiqueta
P6.17 Valor
P6.17 Etiqueta
P6.18 Valor
P6.18 Etiqueta
P6.19 Valor
P6.19 Etiqueta
P7.1c Valor
P7.1c Etiqueta
P7.1v Valor
P7.1v Etiqueta
P7.1f Valor
P7.1f Etiqueta
P7.1n Valor
P7.1n Etiqueta
P7.1t Valor
P7.1t Etiqueta
P7.2c Valor
P7.2c Etiqueta
P7.2v Valor
P7.2v Etiqueta
P7.2f Valor
P7.2f Etiqueta
P7.2n Valor
P7.2n Etiqueta
P7.2t Valor
P7.2t Etiqueta
P7.3 Valor
P7.3 Etiqueta
P7.4 Valor
P7.4 Etiqueta
P8.1c Valor
P8.1c Etiqueta
P8.1v Valor
P8.1v Etiqueta
P8.1f Valor
P8.1f Etiqueta
P8.1n Valor
P8.1n Etiqueta
P8.1t Valor
P8.1t Etiqueta
P8.2c Valor
P8.2c Etiqueta
P8.2f Valor
P8.2f Etiqueta
P8.2n Valor
P8.2n Etiqueta
P8.2t Valor
P8.2t Etiqueta
P8.2v Valor
P8.2v Etiqueta
P9.1c Valor
P9.1c Etiqueta
P9.1i Valor
P9.1i Etiqueta
P9.1n Valor
P9.1n Etiqueta
P9.1t Valor
P9.1t Etiqueta
P9.2c Valor
P9.2c Etiqueta
P9.2i Valor
P9.2i Etiqueta
P9.2n Valor
P9.2n Etiqueta
P9.2t Valor
P9.2t Etiqueta
P9.3c Valor
P9.3c Etiqueta
P9.3i Valor
P9.3i Etiqueta
P9.3n Valor
P9.3n Etiqueta
P9.3t Valor
P9.3t Etiqueta
P9.4 Valor
P9.4 Etiqueta
P9.5 Valor
P9.5 Etiqueta
P9.6 Valor
P9.6 Etiqueta
P10.1 Valor
P10.1 Etiqueta
P10.2 Valor
P10.2 Etiqueta
Ponderació
Conjunt de dades
Últim canvi
2020-12-15 00:00:00 1749 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 52 4 De 45-54 anys 3 Resta Catalunya 7 Tasques de la llar 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 7 7 16 Impostos 1 Abaixar impostos 8 8 7 7 9 9 8 8 9 9 9 9 6 6 4 4 4 4 7 7 7 7 2 Bastant 2 Bastant 2 Bastant 7 7 1 3 Normal/Regular 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 8 2 6 a 15 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 2 Pla de recuperació econòmic 154.5536 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 4405 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 44 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 5 Universitaris 3 Un nucli urbà 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 2 Millorar el manteniment del municipi 8 8 7 7 8 8 6 6 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 9 9 1 Molt 1 Molt 2 Bastant 6 6 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 4 Lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 3 No consumeixo oci i cultura 2 Suficient 1 3 Normal/Regular 98 No ho sap 2 Igual 4 Potenciar el compliment de les mesures sanitàries 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-17 00:00:00 4181 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 20 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 8 Estudia 3 Secundaris generals 2 Una urbanització 1 Molt 2 Està igual 3 Empitjorarà 7 7 28 Comunicacions altres municipis 7 Millorar el transport públic 6 6 8 8 6 6 8 8 10 10 4 4 10 10 3 3 4 4 9 9 0 0 2 Bastant 2 Bastant 4 Poc 7 7 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 2 No 2 Igual 1 Ajuts al comerç 213.0556 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 512 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 43 3 De 35-44 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 2 Està igual 2 Seguirà igual 8 8 24 Manca d'equipaments i serveis 7 Millorar el transport públic 10 10 7 7 8 8 8 8 10 10 98 No ho sap 8 8 1 1 1 1 2 2 0 0 1 Molt 4 Poc 2 Bastant 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 1 Caminant 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 5 Molt lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 1 Molt 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 221.0476 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-16 00:00:00 1762 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 59 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 3 Secundaris generals 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 8 8 4 Seguretat ciutadana 7 Millorar el transport públic 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 1 1 4 4 5 5 7 7 1 Molt 1 Molt 1 Molt 99 No contesta 2 No 7 Tràmit no disponible online 1 Caminant 5 Cotxe 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 3 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 1 Molt a prop 4 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 1 2 Bastant 11 Territori i parcs naturals 3 Menys 98 No ho sap 207.4054 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-28 00:00:00 10918 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 1 Home 24 1 De 18-24 anys 3 Resta Catalunya 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 2 Una urbanització 1 Molt 3 Ha empitjorat 1 Millorarà 4 4 15 Gestió política i municipal 19 Millorar gestió municipal 6 6 3 3 7 7 5 5 10 10 10 10 8 8 4 4 98 No ho sap 8 8 0 0 2 Bastant 4 Poc 5 Gens 2 2 1 2 Bastant 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 15 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 4 Poc 7 Esports 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 213.0556 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-15 00:00:00 1288 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 57 5 De 55-64 anys 3 Resta Catalunya 3 Treballa per compte d'altri 6 Postuniversitaris 3 Un nucli urbà 1 Molt 1 Ha millorat 1 Millorarà 6 6 4 Seguretat ciutadana 19 Millorar gestió municipal 7 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 7 4 4 98 No ho sap 4 4 5 5 3 3 2 Bastant 4 Poc 4 Poc 98 No ho sap 2 No 97 No he hagut de fer cap tràmit 5 Cotxe 5 Cotxe 2 Principalment fora del municipi 2 A prop 2 1 Fins a 5 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 70 4 Més de 30 minuts 3 Insuficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 30 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 3 Menys 2 Pla de recuperació econòmic 195.3784 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-15 00:00:00 1756 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 75 6 De 65 anys i més 4 Resta Espanya 5 Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral 2 Obligatoris 1 Una casa aïllada 1 Molt 2 Està igual 8 No ho sap 8 8 17 Manteniment de carrers 98 No ho sap 0 0 0 0 0 0 10 10 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 98 No ho sap 7 7 98 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 8 No ho sap 10 10 2 No 5 Prefereixo fer-ho presencialment 5 Cotxe 4 Transport públic 2 Principalment fora del municipi 3 Ni a prop ni lluny 20 3 16 a 30 minuts 2 Suficient 3 No faig esport 3 No consumeixo oci i cultura 8 No ho sap 1 8 No ho sap 98 No ho sap 8 No sap 98 No ho sap 245.8511 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52
2020-12-14 00:00:00 58 08296 3 1.001-3.000 41 Vallès Oriental 2 Dona 40 3 De 35-44 anys 2 La mateixa comarca 1 Treballa per compte propi 5 Universitaris 2 Una urbanització 2 Bastant 2 Està igual 1 Millorarà 10 Molt bona 96 Tot 98 No ho sap 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 1 1 8 8 5 5 2 Bastant 2 Bastant 1 Molt 10 10 9 No contesta 95 Altres 5 Cotxe 8 No ho sap 3 Ni a prop ni lluny 10 2 6 a 15 minuts 3 Insuficient 1 Principalment a [MUNICIPI] 1 Molt a prop 5 1 Fins a 5 minuts 2 Suficient 2 Principalment fora del municipi 4 Lluny 20 3 16 a 30 minuts 3 Insuficient 1 8 No ho sap 98 No ho sap 2 Igual 95 Altres 193.3478 Dibaròmetre 2023-07-26 11:52

Estadístiques 2023
Dibaròmetre

Mitjana 2023: 572,24 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/