ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_688_08002_1 Pere Aliaguilla Arnao Alcalde 08002// Junts per Aguilar de Segarra JUNTS 08002 101 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_712804_08002_23 Jaume Bertran Masanes Regidor 08002// Junts per Aguilar de Segarra JUNTS 08002 104 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_955783_08002_23 Marcel Bonaventura Pujol Regidor 08002// Gent d'Aguilar - Acord Municpal GA - AM 08002 106 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_219084_08002_3 Manel Calderó Vergel 1r. Tinent/a d'Alcalde 08002// Junts per Aguilar de Segarra JUNTS 08002 102 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1003279_08002_4 Teresa Viñals Duocastella 2n. Tinent/a d'Alcalde 08002// Junts per Aguilar de Segarra JUNTS 08002 103 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_962662_08002_24 Mireia Torra Anguera Regidora 08002// Junts per Aguilar de Segarra JUNTS 08002 105 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 610,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc