ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_1041188_08024_23 David Jubany Pujals Regidor AREA DE SANITAT, TURISME I MÓN RURAL 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 105 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_204_08024_1 Jesús Solanellas Altarriba Alcalde AREA DE SERVEIS INTERNS,HISENDA I ECONOMIA 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 101 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_688555_08024_4 Jordi Codina Ventura 2n. Tinent/a d'Alcalde AREA DE NOVES TECONOLOGIES, ENSENYAMENT, JOVENTUT, MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 103 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_688561_08024_271 Rosa Maria Soler Caparrós 1r. Tinent/a d'Alcalde AREA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, CULTURA, FESTES I ESPORT 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 102 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1137587_08024_23 Josep Portell Serrat Regidor AREA D'URBANISME, ACTIVITATS, OBRES I SERVEIS 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 107 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1145806_08024_23 Miquel Mendoza Heras Regidor ADJUNT A L'AREA DE NOVES TECNOLOGIES, ENSENYAMENT, JOVENTUT, MEDI AMBIENT I CANVI CLIMATIC 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 104 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1145808_08024_23 Júlia Vidal Puigcorbé Regidor ADJUNTA A L'AREA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, CULTURA, FESTES I ESPORT 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) CP 08024 106 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 610,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml