ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_958533_08056_24 Esther Niubó Cidoncha Regidora 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) PSC-CP 08056 116 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_218008_08056_24 Maria Asunción Miranda Cuervas Regidora 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) PSC-CP 08056 117 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_217898_08056_24 Candela López Tagliafico Regidora 08056// MOVEM EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MOVEM ECP - C) MOVEM ECP - C 08056 121 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_218009_08056_1 Manuel Reyes López Alcalde // Partit Popular/Partido Popular PP 08056 101 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_683137_08056_285 Maria del Mar Sicilia Muñoz 3r. Tinent/a d'Alcalde Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 104 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_683143_08056_23 Guillermo Massana Romero Regidor Turisme, Hostaleria, Cooperació i Solidaritat i Nova Ciutadania 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 114 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_683161_08056_24 Eva López Giménez Regidora 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) PSC-CP 08056 123 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_683165_08056_3 Fernando Cerpa Fernández 1r. Tinent/a d'Alcalde Gent Gran i Via Pública i Manteniment 08056// SOM CASTELLDEFELS (SFELS) SFELS 08056 102 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_683167_08056_23 Jordi Planell Solina Regidor 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) PSC-CP 08056 118 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991000_08056_23 Ramon Morera i Castell Regidor 08056// MOVEM EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MOVEM ECP - C) MOVEM ECP - C 08056 125 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991004_08056_23 Jordi Maresma i Segarra Regidor 08056// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08056 120 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991006_08056_24 Lourdes Armengol Aymerich Regidora 08056// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08056 119 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991012_08056_23 Ramón Escolá Marco Regidor Urbanisme i Obres, Llicències i Disciplina Urbanística i Cultura 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 112 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991014_08056_24 Silvia Cangueiro Márquez Regidora Comunicació, Noves Tecnologies i Festes 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 111 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991018_08056_23 Javier Martín Sainz Regidor 08056// MOVEM EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MOVEM ECP - C) MOVEM ECP - C 08056 122 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_991020_08056_23 Xavier Amate Paz Regidor 08056// JUNTS PER CASTELLDEFELS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08056 124 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_220271_08056_4 David Solé Gimeno 2n. Tinent/a d'Alcalde Seguretat, Governació, Servei de Neteja i Recollida de Residus i Llicències d'Activitats 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 103 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_443754_08056_23 Javier Hiniesto Domínguez Regidor Serveis Social i Dependència 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 109 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_443756_08056_23 Marcos Soler Giménez Regidor Platges i Protecció Civil 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 108 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_443758_08056_23 Jesús Romo Hernán Pérez Regidor Planejament, Gestió i Urbanitzacions i Adjunt a Urbanisme i Obres 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 107 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_973206_08056_24 Maria Cristina Corona Guijarro Regidora Règim Interior, Hisenda i Gestió Econòmica Financera i Igualtat 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 113 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_207396_08056_23 Ramon Amador Ramos Regidor Educació, Universitats i Joventut 08056// SOM CASTELLDEFELS (SFELS) SFELS 08056 115 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1145964_08056_7 María de los Angeles Ortega Garcia 5è. Tinent/a d'Alcalde Presidència, Participació Ciutadana, Polítiques d'Habitatge i Projectes Transversals 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 106 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1145968_08056_23 Pedro Paredes Rodriguez Regidor Medi Ambient i Polítiques d'Estalvi i Sostenibilitat, Mobilitat i Inspecció Polivalent 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) PP 08056 110 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1145972_08056_6 Francesca Cruz Muñoz 4t. Tinent/a d'Alcalde Esports, Salut i Consum 08056// SOM CASTELLDEFELS (SFELS) SFELS 08056 105 Càrrecs electes 2023-09-21 06:37

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 612,01 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml