ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_742_08079_24 Neus Prat Vila Regidora 08079// Junts per l'Estany JxCAT - JUNTS 08079 107 D Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_998051_08079_23 Eudal Toralles Ibanez Regidor 08079// Junts per l'Estany JxCAT - JUNTS 08079 106 H Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_955161_08079_23 Eduard Sentias Clotet Regidor Hisenda, Esports, Comunicació i participació ciutadana // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08079 104 H Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_955157_08079_284 Maria Teresa Almodóvar Salvat 2n. Tinent/a d'Alcalde Educació, Serveis socials, Salut pública // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08079 103 D Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_679142_08079_3 Albert Paixau Puigoriol 1r. Tinent/a d'Alcalde Medi ambient i sostenibilitat, Joventut // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08079 102 H Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_202842_08079_1 Salvador Tresserra Purti Alcalde // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08079 101 H Càrrecs electes 2023-03-23 20:47
electe_1047037_08079_24 Maria Isabel Vidal Marigo Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08079 105 D Càrrecs electes 2023-03-23 20:47

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 701,75 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc