ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_217837_08084_24 Anna Grau Vila Regidora Món rural. Recursos humans. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 107 D Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_1136589_08084_24 Ester Cuellar Barreira Regidora Turisme. Patrimoni. Promoció econòmica. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 106 D Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_951925_08084_24 Anna Comellas Ramírez Regidora Acció social. Comunicació. Transparència. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 105 D Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_951971_08084_23 David Zamora Vega Regidor Serveis municipals. Sostenibilitat. Mobilitat. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 109 H Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_424759_08084_1 Eloi Hernàndez Mosella Alcalde Urbanisme, i Seguretat Ciutadana 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 101 H Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_909004_08084_5 Joaquim Busom Garcia 3r. Tinent/a d'Alcalde Manteniment i via pública. Salut pública. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 104 H Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_951018_08084_284 NIL BUXÓ ESCOLÀ 2n. Tinent/a d'Alcalde Educació. Joventut. Obres públiques. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 103 D Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_670317_08084_271 Elisa Carvajal Rojas 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda. Persones grans. Habitatge. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 102 D Càrrecs electes 2023-10-04 09:52
electe_1136577_08084_23 Marc Sivillà Salvans Regidor Cultura. Esports. 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) Sumem-ERC-AM 08084 108 H Càrrecs electes 2023-10-04 09:52

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 590,57 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml