ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_953961_08090_23 Marc Burillo Torrent Regidor 08090// JUNTS PER GAIÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08090 105 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_208213_08090_3 Joan Coll Prat 1r. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'Agricultura, Medi Rural, Medi Ambient, Equilibri Territorial, Hisenda i Ensenyament 08090// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08090 102 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1064532_08090_4 Jordi Esclusa Martí 2n. Tinent/a d'Alcalde Àrea de Noves Tecnologies, Serveis Municipals, Festes, Joventut i Esports 08090// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08090 103 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_953952_08090_2 Núria Casanovas Antonell Alcaldessa Àrea de Governació, Urbanisme, Obres, Serveis Socials, Cultura i Turisme 08090// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08090 101 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_1136534_08090_23 Francesc Trias Campoy Regidor Àrea d'Indústria, Promoció Econòmica, Manteniment, Consum i Sanitat 08090// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08090 104 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 610,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/