ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_991676_08101_23 Maria Dolores Ramos Zafra Regidor Regidora Presidenta Districtes IV i V // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 112 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_204878_08101_7 David Quirós Brito 5è. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 106 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_957828_08101_23 María Teresa Revilla Sánchez Regidor Govern d'esports. Regidora Presidenta Districte VI // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 110 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_957818_08101_23 Laura García Manota Regidor Govern de sostenibilitat, Habitatge, Joventut, Igualtat i LGTBI // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 109 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991704_08101_23 Miguel García Valle Regidor Portaveu grup Cs // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08101 116 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991698_08101_24 Lluïsa Carmona Martínez Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08101 123 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_957826_08101_285 Rocío del Mar Ramírez Pérez 3r. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'Hisenda, Tic i Atenció Ciutadana // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 104 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991712_08101_24 Rosa Batalla Pascual Regidora ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC- AM 08101 125 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991714_08101_23 Xavier Mombiela Quintero Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08101 124 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991702_08101_23 Carmen Esteban Fernández Regidor // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08101 118 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991710_08101_23 Núria Lozano Montoya Regidor 08101// L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem LHECP - ECG 08101 120 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_991708_08101_23 Ana Maria González Montes Regidor Portaveu grup LHECP-ECG 08101// L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem LHECP - ECG 08101 121 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_957830_08101_23 Olga Gómez Fernández Regidor Regidora Presidenta Districte II // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 111 Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_677626_08101_23 Jesus Amadeo Martín González Regidor // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08101 117 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_677636_08101_23 Antoni García Acero Regidor Portaveu grup ERC-AM // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08101 126 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_677632_08101_23 Rainaldo Ruíz Narvaez Regidor // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08101 115 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_677638_08101_23 Jorge García Muñoz Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08101 122 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_204071_08101_3 Francesc J. Belver Valles 1r. Tinent/a d'Alcalde Àrea de Planificació, Territori i Economia // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 102 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_4271_08101_2 Núria Marín Martínez Alcaldessa Alcaldia-Presidència del Ple // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 101 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_444521_08101_6 Jesús Husillos Gutiérrez 4t. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'Equitat, Drets socials i Recursos Humans // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 105 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_444517_08101_4 José Castro Borrallo 2n. Tinent/a d'Alcalde Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 103 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_444523_08101_288 María Ángeles Sariñena Hidalgo 6è. Tinent/a d'Alcalde Àmbit de Participació i Relacions ciutadanes. Cultura popular i tradicional // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 107 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_218580_08101_24 Sonia Esplugas González Regidora Portaveu grup PP // Partit Popular/Partido Popular PP 08101 127 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_1103687_08101_9 José Antonio Alcaide Martín 7è. Tinent/a d'Alcalde Àrea de Promoció Econòmica i Turisme. Regidor President Districte I // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 108 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_1109422_08101_24 Concepción Almécija Hernández Regidora // Partit dels Socialistes - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 114 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_1102232_08101_24 Laura Alzamora Merino Regidora 08101// L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem LHECP - ECG 08101 119 D Càrrecs electes 2023-03-29 20:57
electe_1067781_08101_23 Iman Aisa Abdellaoui Regidor Adjunta d'Educació // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08101 113 H Càrrecs electes 2023-03-29 20:57

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 704,17 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml