ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_424017_08162_3 Daniel Vendrell Domínguez 1r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Espai públic, Gent gran, Turisme i CRIP. 08162// Sumem pels Hostalets - Candidatura de Progés SUMEM - CP 08162 102 H Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_956445_08162_24 M. Àngels Lores Otzet Regidora 08162// JUNTS PELS HOSTALETS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08162 108 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_956501_08162_23 Jordi Parcerisas Valls Regidor 08162// JUNTS PELS HOSTALETS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08162 109 H Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_956440_08162_1 Gerard Parcerisas Valls Alcalde Medi Ambient, Règim intern i Espai públic. // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08162 101 H Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_208585_08162_24 Gemma Fabrés Casals Regidora Festes, Joventut, Esports,Cultura i tradicions. // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08162 107 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_697148_08162_24 Carme Zaragoza Otón Regidora Atenció i participació ciutadana, Seguretat, Educació,Transparència, Comunicació i NT. 08162// Sumem pels Hostalets - Candidatura de Progés SUMEM - CP 08162 105 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_1156261_08162_4 Antoni Solsona Ruiz 2n. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Hoserpi, Promoció econòmica i Ocupació. 08162// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08162 103 H Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_1156271_08162_24 Françoise Antolinos Jimenez Regidora 08162// JUNTS PELS HOSTALETS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08162 110 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_1156266_08162_5 Albert Baron Baron 3r. Tinent/a d'Alcalde Urbanitzacions, Hoserpi, Promoció econòmica i Ocupació. 08162// Sumem pels Hostalets - Candidatura de Progés SUMEM - CP 08162 104 H Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_1156276_08162_24 Francisco Javier Coll Miralles Regidora 08162// JUNTS PELS HOSTALETS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08162 111 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27
electe_1156329_08162_24 Ampàro Treig Vidiella Regidora Salut, Acció social, Transparència, Comunicació i NT,Atenció i participació ciutadana. 08162// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) ERC-AM 08162 106 D Càrrecs electes 2024-05-25 05:27

Estadístiques 2024
Càrrecs electes

Mitjana 2024: 571,42 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml