ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_447866_08224_2 Nuria Roca Carrasco Alcaldessa 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 101 D Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_208914_08224_4 Jaume Roca Carrasco 2n. Tinent/a d'Alcalde Obres, Personal i Agricultura 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 103 H Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_961361_08224_5 Luis Francisco Espada Roman 3r. Tinent/a d'Alcalde Esports, Joventut. 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 104 Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_1018862_08224_23 Josep M. Codina Morell Regidor 08224// Gent de Sant Martí de Centelles - Acord Municipal GdSMC - AM 08224 109 H Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_826224_08224_3 Josep Llobera Llimargas 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Comunicació, Cultura i Festes, Turisme i Patrimoni. 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 102 H Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_961365_08224_23 Lluis Salles Farras Regidor Benestar Social, Medi ambient. 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 105 Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_685595_08224_23 Xavier Serrat Sellabona Regidor 08224// Gent de Sant Martí de Centelles - Acord Municipal GdSMC - AM 08224 107 H Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_961363_08224_23 Magdala Jaumandreu Solani Regidor Salut i Sanitat, Ensenyament. 08224// Independents de Sant Martí de Centelles IPSM 08224 106 Càrrecs electes 2020-08-05 07:27
electe_1018858_08224_24 M. Rosa Jimenez Camacho Regidora 08224// Gent de Sant Martí de Centelles - Acord Municipal GdSMC - AM 08224 108 D Càrrecs electes 2020-08-05 07:27

Estadístiques 2020
Càrrecs electes

Mitjana 2020: 685,56 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/