ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_971356_08233_24 Dolors Casellas Pons Regidora Festes i Promoció Econòmica 08233 108 D Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_208956_08233_4 Xavier Bardolet Mayola 2n. Tinent/a d'Alcalde Governació, Residus, Brigada i Comunicació 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPS - AM 08233 103 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_423773_08233_23 Joaquim Fité Girvés Regidor Serveis Socials, Cooperació i Sanitat Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPSP - AM 08233 105 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_202631_08233_23 Josep Vilar Gumfaus Regidor 08233 111 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_688287_08233_24 Neus Páez Islan Regidora Cultura, Entitats i Comunicació 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPS - AM 08233 104 D Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_205753_08233_271 Griselda Castells Criballés 1r. Tinent/a d'Alcalde Esports, Noves Tecnologies, Personal, Participació ciutadana, Turisme i Igualtat 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPS - AM 08233 102 D Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_615_08233_1 Jordi Fàbrega Colomer Alcalde RRHH., Obres Públiques, Coordinació 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPS - AM 08233 101 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_971219_08233_24 Alba Comas Molas Regidora Educació, Joventut i Infància 08233 107 D Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_971224_08233_23 Genís Garcia López Regidor Urbanisme i Medi Ambient 08233 109 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_971361_08233_23 Ermen Llobet Martí Regidor Transició energètica i Medi Ambient 08233 110 H Càrrecs electes 2022-12-02 21:32
electe_219015_08233_24 M. Dolors Rustarazo Bassas Regidora Gent Gran, Residència, Centre serveis i Comerç 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal EPS - AM 08233 106 D Càrrecs electes 2022-12-02 21:32

Estadístiques 2022
Càrrecs electes

Mitjana 2022: 730,62 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc