ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_951496_08247_24 Maria Alba Roura Mauri Regidora Festes, Cultura i Patrimoni, Joventut, Gent gran, Igualtat 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 109 D Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951501_08247_24 Jordina Juvanteny Gonzalez Regidora Turisme i Comerç, Fires, Desenvolupament Local, Comunicació, Transparència, Serveis Socials 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 108 D Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951446_08247_5 Josep Montells Tort 3r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Obres, Serveis, Habitatge 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 104 H Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951451_08247_4 Martí Oliveras Vilaró 2n. Tinent/a d'Alcalde Mon rural, Medi ambient, Esports 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 103 H Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_219419_08247_1 Xavier Rovira Montells Alcalde 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 101 H Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951471_08247_23 Iñaki Castillo Otaola Regidor Ensenyament, Serveis Socials, Sanitat 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 105 H Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951506_08247_24 Ivet Marsal Tarter Regidora Joventut, Gent gran, Igualtat 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 106 D Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951511_08247_23 Daniel Miana Sanchez Regidor Turisme i Comerç, Fires, Desenvolupament Local, Esports 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 107 H Càrrecs electes 2020-07-10 02:27
electe_951466_08247_271 Cristina Uriel Prat 1r. Tinent/a d'Alcalde Habitatge, Cultura i Patrimoni, Festes, Món rural 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal IpR - AM 08247 102 D Càrrecs electes 2020-07-10 02:27

Estadístiques 2020
Càrrecs electes

Mitjana 2020: 481,99 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml