ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_964460_08265_24 Maria Teresa Colomer Roma Regidora 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08265 111 D Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_592423_08265_1 Enric Mayo Rodríguez Alcalde Comunicació, Urbanisme, Hisenda, Seguretat Ciutad., RRHH, Promo.Econòmica, Medi Ambient 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 101 H Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_794504_08265_24 Dolors Fontserè Pujol Regidora 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08265 108 D Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_691884_08265_23 Sergi Barragan Canudas Regidor 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08265 110 H Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_225092_08265_284 Maria Soler Tor 2n. Tinent/a d'Alcalde Obres i Serveis, Món Rural i Participació Ciutadana 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 103 D Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_630_08265_23 Joan Sadurní Camps Regidor 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08265 107 H Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_1153184_08265_23 Pere Salvans Codina Regidor 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08265 109 H Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_1153186_08265_5 Albert Bover Solanas 3r. Tinent/a d'Alcalde Cultura 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 104 Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_1153188_08265_23 Aina Bigas Valls Regidor Educació, Joventut, Igualtat 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 105 Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_1153190_08265_23 Albert Cunill Exposito Regidor Esports, Comerç, Obres i Serveis 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 106 Càrrecs electes 2023-10-04 13:12
electe_1112042_08265_271 Josefa Pérez Tripiana 1r. Tinent/a d'Alcalde Benestar social, Gent Gran, Salut Pública 08265// Sumem - Acord Municipal SUMEM - AM 08265 102 D Càrrecs electes 2023-10-04 13:12

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 596,32 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc