ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Correu de contacte
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_969031_08268_23 Isaac Lozano Freixa Regidor 08268// Tots Fem Cercs - Acord Municipal TFC - AM 08268 107 Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_209455_08268_23 Germán Sánchez Martínez Regidor 08268// Partit Independent del Berguedà P.I.B.E.R. 08268 109 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_3225_08268_1 Jesús Calderer Palau Alcalde Presidència, Protocol i Relacions institucionals, Relacions amb el Síndic de Greuges, Governació, Se 08268// Demòcrates del Berguedà - Cercs - Junts JUNTS 08268 101 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_218428_08268_292 Ana Isabel Rodríguez Codina Tinent/a d'alcalde/essa 08268// Demòcrates del Berguedà - Cercs - Junts JUNTS 08268 102 D Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_963497_08268_23 Jordi Ragués Comellas Regidor Cultura i Joventut 08268// Demòcrates del Berguedà - Cercs - Junts JUNTS 08268 103 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_447459_08268_23 Xavier Serra Solé Regidor Obres i Serveis 08268// Demòcrates del Berguedà - Cercs - Junts JUNTS 08268 104 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_827804_08268_23 Albert Comellas Escorihuela Regidor 08268// Demòcrates del Berguedà - Cercs - Junts JUNTS 08268 105 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_969029_08268_23 Jordi Riera Campoy Regidor 08268// Tots Fem Cercs - Acord Municipal TFC - AM 08268 106 Càrrecs electes 2020-06-01 12:17
electe_218430_08268_23 Sebastián Martín Boza Durán Regidor 08268// Tots Fem Cercs - Acord Municipal TFC - AM 08268 108 H Càrrecs electes 2020-06-01 12:17

Estadístiques 2020
Càrrecs electes

Mitjana 2020: 383,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc