ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_955028_08271_2 Ester Ordeig Casas Alcaldessa Urbanisme, Habitatge, Hisenda, Turisme, Desenvolupament rural, camins rurals, medi ambient, Sanitat 08271// Independents per Sobremunt IPS 08271 101 D Càrrecs electes 2023-10-02 22:07
electe_224171_08271_284 Laura Alabern Codina 2n. Tinent/a d'Alcalde Benestar social, Igualtat 08271// Independents per Sobremunt IPS 08271 103 D Càrrecs electes 2023-10-02 22:07
electe_1137177_08271_271 Irene Alongina Prat 1r. Tinent/a d'Alcalde Adjunt alcaldia, Promoció econòmica i ocupació, Esports, Cultura, Educació 08271// Independents per Sobremunt IPS 08271 102 D Càrrecs electes 2023-10-02 22:07

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 594,78 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml