ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_711910_08308_23 Xavier Sancliments Massanés Regidor Patronat i medi ambient 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08308 104 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_445216_08308_24 Maria Alba Rovira Casas Regidora Hisenda, Serveis i TIC 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08308 103 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_445218_08308_3 Joan Simon Esquius 1r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08308 102 H Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_946758_08308_24 Gemma Torrentó Roches Regidora Cultura, Joventut i Esports 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08308 105 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37
electe_203859_08308_2 Isabel Serra Montañà Alcaldessa Alcaldia, obres i Serveis Socials 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) CM 08308 101 D Càrrecs electes 2023-09-21 06:37

Estadístiques 2023
Càrrecs electes

Mitjana 2023: 605,90 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc