ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_671652_08044_23 CARLES CUERVA CLAVER Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08044 112 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671647_08044_23 AARÓN ALCÁZAR GUTIÉRREZ Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08044 113 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671502_08044_24 ADELA MORERA RODRÍGUEZ Regidora Habitatge, Equitat, Participació ciutadana VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU VdC-CUP-PA 08044 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_443034_08044_1 Aleix Auber Àlvarez Alcalde Alcaldia, Esports VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU VdC-CUP-PA 08044 101 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671482_08044_284 SUSANA MORENO BLANCO 2n. Tinent/a d'Alcalde Educació, Joventut, Festes VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU VdC-CUP-PA 08044 103 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671602_08044_23 SERGIO PÉREZ CASTILLO Regidor Governació, Sostenibilitat i Urbanisme VILA DE CAPELLADES-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU VdC-CUP-PA 08044 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671632_08044_24 ELISABET SERRET SANVICENTE Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08044 108 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671627_08044_24 SUSANA OLIVARES BARRERA Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08044 109 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671622_08044_23 EDUARD IGLESIAS TORRES Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08044 110 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_202811_08044_23 Marcel·lí Martorell Font Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08044 111 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_3609_08044_3 Angel Soteras Largo 1r. Tinent/a d'Alcalde Cultura i Promoció Local Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08044 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671642_08044_23 JAUME SOLÉ CAROL Regidor Hisenda, Comunicació i Infraestructures tecnològiques Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08044 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671637_08044_23 SALVADOR VIVES ALARI Regidor Acció social, Sanitat, Ocupació i treball, Transparència Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08044 107 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47

Estadístiques 2023
Càrrecs electes (Mandat 2015-2019)

Mitjana 2023: 110,80 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc