ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_208213_08090_23 Joan Coll Prat Regidor Urbanisme , Indústria, Promoció econòmica, Obres i manteniment Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08090 104 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_204265_08090_3 Josep Burillo Costa 1r. Tinent/a d'Alcalde Agricultura, Medi ambient, Medi rural i Hisenda Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08090 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_752_08090_1 Enric Armengou Vall de Vilaramó Alcalde Governació Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08090 101 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:48
electe_694947_08090_23 Josep Lluís Núñez De Arenas Enguita Regidor Cultura, Festes, Joventut i Turisme Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08090 105 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_442670_08090_284 Isabel Taulats Gutiérrez 2n. Tinent/a d'Alcalde Serveis Municipals, Serveis Socials, Ensenyament , Sanitat i Consum Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08090 103 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47

Estadístiques 2024
Càrrecs electes (Mandat 2015-2019)

Mitjana 2024: 147,50 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml