ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_688094_08262_23 Joan Baptista Costa Blázquez Regidor INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ENTESA ICV - E 08262 112 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_218672_08262_1 Joan Torres Pérez Alcalde Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 101 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_221706_08262_284 Silvia Vila López 2n. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Ensenyament, Joventut Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 103 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_218052_08262_3 Daniel Mauriz Vidal 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Promoció Econòmica Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 102 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671082_08262_23 Antoni Calveras Fugarolas Regidor Urbanisme, Esports Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 108 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671067_08262_24 Esther Sánchez Milán Regidora Participació Ciutadana, Turisme i Comerç, Dona Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 107 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_671062_08262_286 Eulàlia Sardà Bonvehí 4t. Tinent/a d'Alcalde Medi Ambient, Benestar Social i Gent Gran, Salut Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 105 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_449075_08262_23 Samuel Cabot Santafé Regidor Administració, Seguretat Ciutadana Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 106 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_449077_08262_285 Carme Jiménez Fernández 3r. Tinent/a d'Alcalde Comunicació i Imatge, Recursos Humans i Organització, Seveis Municipals Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 104 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_225003_08262_24 Sandra Oliva Cabezas Regidora Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 110 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_688092_08262_23 Jordi Palma Sánchez Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 109 H Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_449067_08262_24 Adriana Delgado Herreros Regidora Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 111 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:47
electe_882424_08262_24 Miriam Rubio Molina Regidora 08262 113 D Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) 2019-05-23 13:48

Estadístiques 2023
Càrrecs electes (Mandat 2015-2019)

Mitjana 2023: 112,53 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc