ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_693204_08038_23_2015-2019 Jordi Vilarmau Masferrer Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08038 109 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442441_08038_23_2015-2019 Enric Vall de Vilaramó Oliva Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08038 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442447_08038_24_2015-2019 Angela Pujol Riu Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08038 106 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_693202_08038_24_2015-2019 Cristina Montoya Sánchez Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08038 107 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_204200_08038_23_2015-2019 Isidre Badia Pujol Regidor Manteniment i serveis, Esports, Protecció civil, ADF Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08038 105 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_693206_08038_1_2015-2019 Joan Badia Pujol Alcalde Governació, Recursos humans, Hisenda, TIC, Sanitat Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08038 101 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_693210_08038_24_2015-2019 Rosa Ginestà Boixadera Regidora Educació, Cultura, Benestar social, Gent Gran Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08038 104 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_681764_08038_271_2015-2019 MIREIA LLADO GARCIA 1r. Tinent/a d'Alcalde Promoció econòmica, Turisme, Comerç, Participació ciutadana, Joventut Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08038 102 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_693208_08038_4_2015-2019 Lluís Martí Soldevila 2n. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Medi Ambient Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08038 103 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_964861_08038_24_2019-2023 Maria Vaquer Grasa Regidora 08038// Junts per Callús JUNTS 08038 109 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1031499_08038_23_2019-2023 Marc Pusó Badia Regidor Esports i Comunicació // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 108 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_953641_08038_23_2019-2023 Damià Zomeño López Regidor Salut, Mobilitat, Comunicació // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 105 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_964856_08038_24_2019-2023 Marta Camps Ruiz Regidora 08038// Junts per Callús JUNTS 08038 110 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_953636_08038_24_2019-2023 Alexandra Díaz Torrebadella Regidora Joventut, Medi Ambient i Benestar Animal // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_953571_08038_1_2019-2023 Jordi Mas Antunes Alcalde Alcaldia // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 101 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_693208_08038_4_2019-2023 Lluís Martí Soldevila 2n. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Serveis i Manteniment // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 103 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_442447_08038_24_2019-2023 Angela Pujol Riu Regidora 08038// Junts per Callús JUNTS 08038 111 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_218819_08038_24_2019-2023 Amàlia Moragas Domingo Regidora Cultura // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 106 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_693210_08038_285_2019-2023 Rosa Ginestà Boixadera 3r. Tinent/a d'Alcalde Serveis Socials, Educació, Atenció a les Persones Grans, Dona i LGTBI // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 104 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_681764_08038_271_2019-2023 Mireia Lladó Garcia 1r. Tinent/a d'Alcalde Participació, Comerç, Turisme // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08038 102 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2024
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2024: 28,29 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml