ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_442702_08040_23_2015-2019 Jose Antonio Romero Carbonell Regidor PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR P.P. 08040 115 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689446_08040_24_2015-2019 Cristina Soler Vílchez Regidora PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR P.P. 08040 116 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218278_08040_285_2015-2019 Raquel Serra Lerga 3r. Tinent/a d'Alcalde Participació Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies SOM CANET-ENTESA ICV-CERCLE-E 08040 104 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_207976_08040_286_2015-2019 Silvia Tamayo Mata 4t. Tinent/a d'Alcalde Esports PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08040 105 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_785644_08040_23_2015-2019 Quirze Planet Rovira Regidor Obres i Serveis Acord Municipal-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal AM-ERC-AM 08040 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442686_08040_3_2015-2019 Pere Xirau Espàrrech 1r. Tinent/a d'Alcalde Cultura i Hisenda CANETENCS INDEPENDENTS CANETENCS 08040 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_209530_08040_23_2015-2019 Laureà Gregori Fraxedas Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08040 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689448_08040_24_2015-2019 María Angeles Isart Falceto Regidora Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern CANETENCS INDEPENDENTS CANETENCS 08040 110 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_224274_08040_23_2015-2019 Angel López Solà Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08040 113 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442688_08040_7_2015-2019 Josep Maria Masvidal Serra 5è. Tinent/a d'Alcalde Medi Ambient i Agricultura CANETENCS INDEPENDENTS CANETENCS 08040 106 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_219311_08040_23_2015-2019 Jesús Marin Hernández Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08040 111 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689442_08040_24_2015-2019 Esther Agulló Renau Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08040 114 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_785524_08040_23_2015-2019 Marc Jimenez Torres Regidor CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU CUP-PA 08040 117 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442682_08040_4_2015-2019 Lluis Llovet Bayer 2n. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme i Educació Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08040 103 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218278_08040_287_2019-2023 Raquel Serra Lerga 5è. Tinent/a d'Alcalde Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies, Administració Digital 08040// Som Canet - En Comú Guanyem SC - ECG 08040 106 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689450_08040_24_2015-2019 Maria Assumpta Revoltós Vaquer Regidora Festes i Joventut Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08040 109 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442680_08040_2_2015-2019 Blanca Arbell Brugarola Alcaldessa Alcaldia, Comunicació i Atenció Ciutadana i Seguretat ciutadana. Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08040 101 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689450_08040_24_2019-2023 Assumpta Revoltós Vaquer Regidora Festes, Joventut // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08040 109 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1050177_08040_23_2019-2023 Andreu Graupera Gimenez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08040 115 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_689448_08040_24_2019-2023 María Angeles Isart Falceto Regidora Règim Intern, Acció Social 08040// Canetencs Independents Canetencs 08040 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_442684_08040_24_2015-2019 Coia Tenas Martínez Regidora Promoció Econòmica i Sanitat Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08040 107 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1003548_08040_23_2019-2023 Marian Gómez Téllez Regidor 08040// Canetencs Independents Canetencs 08040 111 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_949938_08040_23_2019-2023 JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA Regidor 08040// Junts per Canet JUNTS 08040 116 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_949943_08040_23_2019-2023 Josep Tenas Soler Regidor Platges, Obres i Serveis, Esports // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08040 107 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1003590_08040_23_2019-2023 Jordi Castellà Andrés Regidor 08040// Primàries Canet de Mar - Primàries Catalunya PRIMÀRIES 08040 114 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1003592_08040_23_2019-2023 Sílvia Tamayo Mata Regidor // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08040 112 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_949933_08040_6_2019-2023 ROSABEL MADRID CÁMARA 4t. Tinent/a d'Alcalde Serveis a les Persones, Igualtat, Participació, Educació // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08040 105 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_949873_08040_23_2019-2023 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ Regidor // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08040 113 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_949893_08040_24_2019-2023 GEMMA BOSCH ALSINA Regidora 08040// Canet i Tu - Independents de Catalunya CANIT - IdC 08040 117 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_949878_08040_24_2019-2023 ANA MARIA CASAS DONADEU Regidora Turisme, Promoció Econòmica, Consum 08040// Canetencs Independents Canetencs 08040 110 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_442682_08040_4_2019-2023 Lluís Llovet Bayer 2n. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Platges, Obres i Serveis // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08040 103 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_442686_08040_3_2019-2023 Pere Xirau Espàrrech 1r. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció Econòmica 08040// Canetencs Independents Canetencs 08040 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_442688_08040_5_2019-2023 Josep Maria Masvidal Serra 3r. Tinent/a d'Alcalde Medi Ambient, Sanitat 08040// Canetencs Independents Canetencs 08040 104 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_442680_08040_2_2019-2023 Blanca Arbell Brugarola Alcaldessa Comunicació i gestió de la informació, Seguretat Ciutadana // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08040 101 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2023
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2023: 17,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml