ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_219582_08047_23_2015-2019 Jordi Casas Pons Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08047 111 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_489922_08047_24_2015-2019 Rosa Ruiz Pubill Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08047 108 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_930085_08047_23_2015-2019 Joan Jané Sardans Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08047 110 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_203614_08047_24_2015-2019 Montserrat Obradors Palau Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08047 109 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_443231_08047_284_2015-2019 Aida Molner Pejoan 2n. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Joventut, Festes, Comunicació Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 103 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_930193_08047_24_2015-2019 Sala Villaro Anna Maria Regidora Benestar social, Educació, Salut i Medi Ambient Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 107 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_443233_08047_23_2015-2019 Sergi Ballesteros Gregorio Regidor Esports, Via Pública, Manteniment i Serveis Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 106 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_443235_08047_24_2015-2019 Maria Teresa Barrera Pons Regidora Governació i Mobilitat, Protecció Civil, Entitats Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 105 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_443225_08047_1_2015-2019 Ferran Estruch Torrents Alcalde Cultura, Món Rural i Participació Ciutadana Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 101 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_685508_08047_5_2015-2019 Joan Hernández Moscoso 3r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, Patrimoni Històric i Arxius, Administració, Impuls de l¿Admi Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 104 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_443227_08047_3_2015-2019 Josep Tristany Claret 1r. Tinent/a d'Alcalde Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Turisme Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08047 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_955892_08047_23_2019-2023 FERRAN VERDEJO VICENTE Regidor // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08047 111 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_967072_08047_23_2019-2023 Josep Malagarriga Auguets Regidor Via Pública, Manteniment i Serveis, Món rural // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 106 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_955973_08047_5_2019-2023 Salvador Campos Dam 3r. Tinent/a d'Alcalde Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Cultura, Esports, Festes // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 104 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_955887_08047_24_2019-2023 Luisa Aliste Sanchez Regidora Benestar Social,Salut, Administració, Transparència i Avaluació de polítiques públiques // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 105 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_998068_08047_24_2019-2023 Mónica Sala Esquius Regidora 08047// Junts per Cardona JUNTS 08047 109 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_956107_08047_24_2019-2023 Anna Maria Sala Villaró Regidora Hisenda, Medi Ambient // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_955425_08047_284_2019-2023 Roser Montoriol Vilajosana 2n. Tinent/a d'Alcalde Habitatge, Educació, Joventut, Igualtat, Participació Ciutadana // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 103 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_930085_08047_23_2019-2023 Joan Jané Sardans Regidor 08047// Junts per Cardona JUNTS 08047 108 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_443225_08047_1_2019-2023 Ferran Estruch Torrents Alcalde // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 101 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_219582_08047_23_2019-2023 Jordi Casas Pons Regidor // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08047 110 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_685508_08047_3_2019-2023 Joan Hernández Moscoso 1r. Tinent/a d'Alcalde Urbanisme i Obres públiques, Patrimoni i Memòria Històrica, Desenvolupament local // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08047 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2024
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2024: 28,72 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc