ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_679932_08123_24_2015-2019 Ana Maria Aroca De Maya Regidora MOLINS CAMINA MOLINS CAMINA 08123 120 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208405_08123_23_2015-2019 XAVIER PAZ PENCHE Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08123 116 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679934_08123_24_2015-2019 Ainoa García Ballestín Regidora PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08123 115 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_219250_08123_24_2015-2019 Jessica Revestido Romero Regidora PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08123 117 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_510342_08123_23_2015-2019 Josep Maria Puiggarí Troyano Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08123 114 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_446539_08123_23_2015-2019 Miguel Zaragoza Alonso Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08123 118 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679909_08123_23_2015-2019 Francisco José García Carrasco Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08123 121 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679907_08123_1_2015-2019 Ramon Sánchez Gil Alcalde Alcaldia, Educació, Economia i Finances, Urbanisme, Obres i Llicències, Fira i infància i Familia CONVERGÈNCIA I UNIÓ-JUNTS FEM MOLINS CiU-JFM 08123 101 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679911_08123_36_2015-2019 Carles Ros Figueras Tinent/a d'alcalde/essa Cultura, Joventut i Noves Tecnologies CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CUP - PA 08123 104 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_870768_08123_36_2015-2019 Asier Baiona Garcia Tinent/a d'alcalde/essa Serveis Generals, Patrimoni, Serveis Municipals, Municipalitzacions, Habitatge i Treball CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CUP - PA 08123 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679922_08123_36_2015-2019 Antonio Pedrola García Tinent/a d'alcalde/essa RRHH., Seguretat ciutadana, Protecció civil i Activitats CONVERGÈNCIA I UNIÓ-JUNTS FEM MOLINS CiU-JFM 08123 100 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679905_08123_292_2015-2019 Maria Carme Madorell Colomina Tinent/a d'alcalde/essa Sanitat i Serveis socials, Turisme i Consum CONVERGÈNCIA I UNIÓ-JUNTS FEM MOLINS CiU-JFM 08123 105 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679903_08123_24_2015-2019 Laura Soto Segura Regidora Atenció ciutadana, Transparència , Nova Ciutadania i Moviments Veïnals CONVERGÈNCIA I UNIÓ-JUNTS FEM MOLINS CiU-JFM 08123 109 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_870764_08123_23_2015-2019 Marcel·li Marín Rillo Regidor Empresa, Contractació, Serveis Jurídics, Espai Públic i Manteniment CONVERGÈNCIA I UNIÓ-JUNTS FEM MOLINS CiU-JFM 08123 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679913_08123_23_2015-2019 Josep Raventós Fornós Regidor Sostenibilitat i Territori CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU CUP-PA 08123 110 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_870772_08123_24_2015-2019 Laura Munt Gutierrez Regidora Gent Gran, Feminismes i Alliberament LGTBI CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CUP - PA 08123 111 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_870776_08123_24_2015-2019 Julia Fernández Abós Regidora Iniciativa per Molins de Rei - Entesa IxMdR - E 08123 119 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679926_08123_36_2015-2019 Marc Rebulà Pujol Tinent/a d'alcalde/essa Esports, Comerç i Mercats Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08123 107 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_219250_08123_292_2019-2023 Jessica Revestido Romero Tinent/a d'alcalde/essa Serveis Socials, Feminismes i LGTBI, Gent Gran, Convivència, Ciutadania, Solidaritat i Cooperació // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 103 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_213583_08123_23_2015-2019 Eduard Suárez Rovira Regidor Educació, Infància i Famílies Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08123 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_679928_08123_292_2015-2019 Sílvia Guillén Navarro Tinent/a d'alcalde/essa Participació ciutadana, Comunicació, Solidaritat i Cooperació i Mobilitat Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08123 106 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_750824_08123_292_2015-2019 Silvia Sanchez Castejón Tinent/a d'alcalde/essa Educació, Infància i Joventut, Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies 08123 102 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_992459_08123_23_2019-2023 Estefania Castillo Márquez Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08123 113 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992461_08123_23_2019-2023 Carme Madorell Codina Regidor 08123// Junts per Molins JxM - Junts 08123 115 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992457_08123_23_2019-2023 Laia Cassauba-Tircazot Rosiña Regidor // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08123 121 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992469_08123_23_2019-2023 Joaquim Llort Grau Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08123 109 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992471_08123_23_2019-2023 Marcel López Estalella Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08123 110 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992449_08123_23_2019-2023 Marta Espona Burgués Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08123 111 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992463_08123_23_2019-2023 Jordi Enseñat Garcia Regidor 08123// Junts per Molins JxM - Junts 08123 117 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_992467_08123_23_2019-2023 Gerard Corredera Rebulà Regidor 08123// Molins Camina - Podem Molins Camina - PODEM 08123 120 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_960760_08123_36_2019-2023 Alejandro Herrero Basange Tinent/a d'alcalde/essa Empresa, Turisme, Sostenibilitat, Via Pública i Serveis Municipals, Obres i Llicències // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 106 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_204229_08123_24_2019-2023 Núria Garriga Pujol Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08123 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_208405_08123_1_2019-2023 Xavier Paz Penche Alcalde // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 101 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679934_08123_292_2019-2023 Ainoa García Ballestín Tinent/a d'alcalde/essa Comunicació,Transparència,Participació,Educació, Infància i Families,Economia,(Dis)capacitat,Cultura // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 105 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679907_08123_23_2019-2023 Ramon Sánchez Gil Regidor 08123// Junts per Molins JxM - Junts 08123 118 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_204233_08123_292_2019-2023 Esther Espinosa García Tinent/a d'alcalde/essa Barri Centre i Riera Bonet, Salut Pública, Joventut, Assumptes Europeus Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal PSC-PM 08123 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679911_08123_23_2019-2023 Carles Ros Figueras Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08123 112 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_446539_08123_36_2019-2023 Miquel Zaragoza Alonso Tinent/a d'alcalde/essa Serveis Centrals, RRHH, Hisenda i Finances,Urbanisme,Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,Patrimoni // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_510342_08123_36_2019-2023 Josep Maria Puiggarí Troyano Tinent/a d'alcalde/essa Comerç, Mercats i Consum, Fira, Mobilitat, Esports, Habitatge, Barri La Granja i La Pau-Riera Nova // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08123 104 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679924_08123_24_2019-2023 Eva Folquer Alonso Regidora 08123// Junts per Molins JxM - Junts 08123 116 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679932_08123_24_2019-2023 Ana Maria Aroca De Maya Regidora 08123// Molins Camina - Podem Molins Camina - PODEM 08123 119 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_679913_08123_23_2019-2023 Josep Raventós Fornós Regidor // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista CUP - AMUNT 08123 114 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2024
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2024: 32,72 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml