ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_213950_08194_23_2015-2019 Gregorio Belmonte Ferrer Regidor INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA ICV-EUiA-E 08194 116 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_444287_08194_23_2015-2019 Jesus Angel García Bragado Regidor PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR P.P. 08194 119 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697194_08194_23_2015-2019 Andreu Marín Muñoz Regidor PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR P.P. 08194 120 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_209425_08194_23_2015-2019 Gregorio Camacho Alcalde Regidor INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA ICV-EUiA-E 08194 115 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697192_08194_23_2015-2019 Juan Vizcaino Alonso Regidor MES, MOVIMENT D'ESQUERRES Moviment d'Esquerres 08194 118 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208723_08194_24_2015-2019 Isabel Marcuello García Regidora MES, MOVIMENT D'ESQUERRES Moviment d'Esquerres 08194 117 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_7934_08194_1_2015-2019 Joan Callau Bartolí Alcalde Govern, Adm. Municipal, Protocol, Partic. Ciutad., Comunicació, Noves Tec., Repr. Instituc i Educaci PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 101 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697204_08194_23_2015-2019 Joan Josep Belda Montes Regidor SANT ADRIÀ EN COMÚ - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU Sant Adrià  en Comú - CUP - PA 08194 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697196_08194_23_2015-2019 Basilio Perona Cortés Regidor SANT ADRIÀ EN COMÚ - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU Sant Adrià  en Comú - CUP - PA 08194 110 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218350_08194_3_2015-2019 Pedro Rivero Hidalgo 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda i Recursos Generals PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218353_08194_5_2015-2019 Juan Carlos Ramos Sánchez 3r. Tinent/a d'Alcalde Ciutadania i Serveis a les Persones PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 104 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218351_08194_286_2015-2019 Ruth Soto García 4t. Tinent/a d'Alcalde Territori PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 105 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208727_08194_7_2015-2019 Jose Luis Martinez Cardoso 5è. Tinent/a d'Alcalde Espai Públic, Convivència i Civisme PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 106 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218352_08194_284_2015-2019 Filomena Cañete Carrillo 2n. Tinent/a d'Alcalde Protecció i Promoció Social PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08194 103 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697202_08194_24_2015-2019 Dolores Murillo García Regidora SANT ADRIÀ EN COMÚ - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU Sant Adrià  en Comú - CUP - PA 08194 111 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697188_08194_23_2015-2019 Antoni Vélez Barajas Regidor ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL ERC-AVANCEM-AM 08194 114 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697182_08194_23_2015-2019 Francisco Navarro Castellón Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 107 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697190_08194_23_2015-2019 Rubèn Arenas García Regidor ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AVANCEM-ACORD MUNICIPAL ERC-AVANCEM-AM 08194 113 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697186_08194_23_2015-2019 Pedro Sánchez Álvarez Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 109 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697184_08194_23_2015-2019 Óscar Marjalizo Hernández Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_444297_08194_23_2015-2019 Xavier Soley Manuel Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08194 121 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697186_08194_23_2019-2023 Pedro Sánchez Álvarez Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 120 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208727_08194_4_2019-2023 Jose Luis Martinez Cardoso 2n. Tinent/a d'Alcalde Espai públic // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 103 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697182_08194_23_2019-2023 Francisco Navarro Castellón Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 118 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218351_08194_285_2019-2023 Ruth Soto García 3r. Tinent/a d'Alcalde Territori sostenible // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 104 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697188_08194_23_2019-2023 Antoni Vélez Barajas Regidor 08194// Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - Acord Municipal ERC-AVANCEM-AM 08194 117 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218352_08194_2_2019-2023 Filomena Cañete Carrillo Alcaldessa // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 101 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697190_08194_23_2019-2023 Ruben Arenas Garcia Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08194 116 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208723_08194_24_2019-2023 Isabel Marcuello García Regidora MOVIMENT D'ESQUERRES - ACORD MUNICIPAL MES - AM 08194 113 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697184_08194_23_2019-2023 Óscar Marjalizo Hernández Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 109 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1104424_08194_289_2019-2023 Miriam Chacón Casas 7è. Tinent/a d'Alcalde Infància, Joventut, Solidaritat i Adjunta a comunicació // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1008784_08194_24_2019-2023 Rosa Fontana Vinelli Regidora Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08194 110 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1076497_08194_6_2019-2023 Andrés Pozo Cueto 4t. Tinent/a d'Alcalde Ciutadania i Serveis a les persones // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 105 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1008789_08194_24_2019-2023 Núria Torres Fernandez Regidora 08194// Sant Adrià en Comú SAeC 08194 112 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1008777_08194_23_2019-2023 Pol Carrión Huguet Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08194 111 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1008740_08194_288_2019-2023 Rosa Villalonga Robles 6è. Tinent/a d'Alcalde Igualtat, Participació Ciutadana, OAC i Solidaritat // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1008750_08194_24_2019-2023 Cristina Meseguer Luque Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08194 114 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1008745_08194_287_2019-2023 Anabel Jurado Pérez 5è. Tinent/a d'Alcalde Infància, Joventut OMIC i Comerç // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 106 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1008754_08194_24_2019-2023 Mercè Curto Gil Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08194 115 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_209425_08194_23_2019-2023 Gregorio Camacho Alcalde Regidor INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA ICV-EUiA-E 08194 121 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_444285_08194_24_2019-2023 Irene Aldabert González Regidora 08194// Sant Adrià en Comú SAeC 08194 119 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_550909_08194_3_2019-2023 Hugo Ferrer Sáez 1r. Tinent/a d'Alcalde Administració Gral., Política econòmica, patrimoni, Esports // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08194 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2024
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2024: 28,29 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/