ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_219180_08238_23_2015-2019 Alexandre Brossa Enrique Regidor Desenvolupament Econòmic i Local JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 106 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_448847_08238_5_2015-2019 Albert Falgueras Cuatrecasas 3r. Tinent/a d'Alcalde Economia i Serveis Interns JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 104 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_713207_08238_24_2015-2019 Elena Sabater Sánchez Regidora Convivència, Salut Pública i Cultura JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 109 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_448829_08238_271_2015-2019 Marta Baldrich Caselles 1r. Tinent/a d'Alcalde Drets socials, Habitatge, Benestar i Gent Gran INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA ICV-EUiA.E 08238 102 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218082_08238_24_2015-2019 Anna Canes Urbano Regidora Infància, Adolescència, Família i Joventut JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 108 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_686382_08238_284_2015-2019 Maria Domingo Soler 2n. Tinent/a d'Alcalde Desenvolupament Social i Cultural, Educació, Formació i Esports JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 103 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_713205_08238_23_2015-2019 David Caminal Caparròs Regidor Parcs, Jardins, Via Pública, Mobilitat i Serveis JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 107 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208981_08238_2_2015-2019 Elisabet Oliveras Jorba Alcaldessa JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 101 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_713209_08238_6_2015-2019 Francesc Fernández Lugo 4t. Tinent/a d'Alcalde Territori i Medi Ambient JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL Junts-ERC-AM 08238 105 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_204997_08238_24_2015-2019 Silvia Peralta Valdivia Regidora PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08238 116 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_713211_08238_23_2015-2019 Carles Gilabert Cardona Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08238 117 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208984_08238_23_2015-2019 David Sánchez Mancebo Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08238 115 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_713203_08238_23_2015-2019 Luis Villa Carbó Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08238 114 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_448831_08238_24_2015-2019 Miriam Casaramona Massana Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08238 110 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_208979_08238_24_2015-2019 Maria Montserrat Mundi Mas Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08238 113 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_448845_08238_24_2015-2019 Mercè Vallès Corominas Regidora Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08238 111 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_448843_08238_23_2015-2019 Josep Antoni Delgado Rivera Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08238 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996326_08238_24_2019-2023 Linda Lara García Regidora // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08238 114 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996336_08238_24_2019-2023 Esther Martínez Martí Regidora // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08238 116 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_996312_08238_23_2019-2023 Pol Álvarez Martínez Regidor Joventut 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 106 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996320_08238_24_2019-2023 Núria Gelabert Escuder Regidora 08238// Junts per Catalunya - Sant Quirze JUNTS 08238 111 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996314_08238_24_2019-2023 Roser Costa Solà Regidora Salut Pública 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996316_08238_23_2019-2023 Albert López Pérez Regidor 08238// Junts per Catalunya - Sant Quirze JUNTS 08238 112 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996274_08238_284_2019-2023 Laura Flos Pérez 2n. Tinent/a d'Alcalde Àrea de Serveis centrals i recursos humans 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 103 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_996324_08238_23_2019-2023 Juan Antonio Pérez García Regidor // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08238 113 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_996322_08238_24_2019-2023 Marta Baldrich Casellas Regidora 08238// Sant Quirze en Comú SQV EC 08238 115 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_6362_08238_6_2019-2023 Josep Coll Aceña 4t. Tinent/a d'Alcalde Àrea de territori, ecologia urbana i espai públic 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 105 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_686382_08238_271_2019-2023 Maria Domingo Soler 1r. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'Acció Social 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 102 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_713207_08238_24_2019-2023 Elena Sabater Sánchez Regidora Cultura 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 109 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_713205_08238_23_2019-2023 David Caminal Caparròs Regidor Manteniment de l'espai públic i infraestructures 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 107 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_219180_08238_5_2019-2023 Àlex Brossa Enrique 3r. Tinent/a d'Alcalde Àrea d'hisenda pública i economia local 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 104 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_208984_08238_23_2019-2023 David Sánchez Mancebo Regidor // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08238 117 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_448831_08238_24_2019-2023 Míriam Casaramona Massana Regidora 08238// Junts per Catalunya - Sant Quirze JUNTS 08238 110 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_208981_08238_2_2019-2023 Elisabeth Oliveras Jorba Alcaldessa Àrea de Presidència 08238// Junts per Sant Quirze - Esquerra Republicacana de Catalunya - Acord Municipal Junts - ERC - AM 08238 101 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2023
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2023: 17,35 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml