ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_688094_08262_23_2015-2019 Joan Baptista Costa Blázquez Regidor INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ENTESA ICV - E 08262 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218672_08262_1_2015-2019 Joan Torres Pérez Alcalde Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 101 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_218052_08262_3_2015-2019 Daniel Mauriz Vidal 1r. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Promoció Econòmica Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_671067_08262_24_2015-2019 Esther Sánchez Milán Regidora Participació Ciutadana, Turisme i Comerç, Dona Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 107 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_671062_08262_286_2015-2019 Eulàlia Sardà Bonvehí 4t. Tinent/a d'Alcalde Medi Ambient, Benestar Social i Gent Gran, Salut Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 105 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_449077_08262_285_2015-2019 Carme Jiménez Fernández 3r. Tinent/a d'Alcalde Comunicació i Imatge, Recursos Humans i Organització, Seveis Municipals Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 104 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_671082_08262_23_2015-2019 Antoni Calveras Fugarolas Regidor Urbanisme, Esports Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_221706_08262_284_2015-2019 Silvia Vila López 2n. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Ensenyament, Joventut Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 103 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_449075_08262_23_2015-2019 Samuel Cabot Santafé Regidor Administració, Seguretat Ciutadana Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08262 106 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_882424_08262_284_2019-2023 Miriam Rubio Molina 2n. Tinent/a d'Alcalde Hisenda, Gent Gran, Salut // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08262 103 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_671062_08262_24_2019-2023 Eulàlia Sardà Bonvehí Regidora // Junts per Catalunya JUNTS 08262 113 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_225003_08262_24_2015-2019 Sandra Oliva Cabezas Regidora Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 110 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_688092_08262_23_2015-2019 Jordi Palma Sánchez Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 109 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_449067_08262_24_2015-2019 Adriana Delgado Herreros Regidora Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08262 111 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_882424_08262_24_2015-2019 Miriam Rubio Molina Regidora 08262 113 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_950461_08262_3_2019-2023 Josep Martí Cano 1r. Tinent/a d'Alcalde Serveis Municipals, Esports, Seguretat Ciutadana // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08262 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_688092_08262_23_2019-2023 Jordi Palma Sánchez Regidor Administració, Cultura // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08262 106 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_688094_08262_6_2019-2023 Joan Baptista Costa Blázquez 4t. Tinent/a d'Alcalde Benestar Social, Ensenyament 08262// Sant Vicenç de Castellet en Comú - En Comú Guanyem SVCeC - ECG 08262 105 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_950483_08262_285_2019-2023 Sílvia Oliveras Giralt 3r. Tinent/a d'Alcalde Participació Ciutadana, Turisme i Comerç, Igualtat // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08262 104 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_1016698_08262_23_2019-2023 Antoni Calveras Fulgarolas Regidor // Junts per Catalunya JxCAT - JUNTS 08262 110 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_950513_08262_24_2019-2023 Isabel Pérez Estrada Regidora Promoció Econòmica // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08262 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_950488_08262_24_2019-2023 Gisela Pascual Muñoz Regidora Medi Ambient, Joventut // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08262 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_218052_08262_23_2019-2023 Daniel Mauriz Vidal Regidor // Junts per Catalunya JxCAT - JUNTS 08262 111 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_449067_08262_2_2019-2023 Adriana Delgado Herreros Alcaldessa Comunicació i Imatge, Recursos Humans i Organització, Urbanisme // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08262 101 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_449077_08262_24_2019-2023 Carme Jiménez Fernández Regidora // Junts per Catalunya JxCAT - JUNTS 08262 109 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_221706_08262_24_2019-2023 Silvia Vila López Regidora // Junts per Catalunya JxCAT - JUNTS 08262 112 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2023
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2023: 17,43 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml