ID
Nom de la persona
Cognom1 de la persona
Cognom2 de la persona
Càrrec de la persona
Àmbit de treball
Partit polític
Sigles del partit polític
Codi INE
Ordre de la persona dins el partit
Sexe de la persona
Mandat
Conjunt de dades
Últim canvi
electe_697010_08295_23_2015-2019 Omar Rodríguez Bello Regidor JUNTS PER VALLIRANA - POBLE ACTIU Junts per Vallirana - PA 08295 115 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_446078_08295_3_2015-2019 Òscar Suñé Marín 1r. Tinent/a d'Alcalde Seguretat, Medi Ambient, Innovació i Projectes PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 102 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697012_08295_23_2015-2019 Alejandro Llorca Pérez Regidor Joventut PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 108 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_209265_08295_4_2015-2019 Jordi Urrea Clos 2n. Tinent/a d'Alcalde Urb. i Barris, Serv. Territorials i Econ. Local, Transp. i Mobilt.,Via Pública, Habitatge i Poum PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 103 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697014_08295_23_2015-2019 Alejandro Lafont Rogel Regidor PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 110 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_446090_08295_287_2015-2019 Raquel García Torrado 5è. Tinent/a d'Alcalde Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes populars PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 106 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697020_08295_23_2015-2019 José Avila Forga Regidor SÍ ES POT VALLIRAN- SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA SPV-E 08295 116 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_446076_08295_285_2015-2019 Elisabeth Romero Salguero 3r. Tinent/a d'Alcalde RRHH, serveis Generals, Participació i Transparència PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 104 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697016_08295_24_2015-2019 María Isabel Villafaina Barreto Regidora Educació PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 107 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_446080_08295_6_2015-2019 Juan Manuel Arrabal Galisteo 4t. Tinent/a d'Alcalde Cultura, Esports i Serveis a les Persones PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 105 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697018_08295_24_2015-2019 Núria Ruíz López Regidora Ocupació, comerç, Empresa, Consum, Turisme i Serveis Generals PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS PSC-CP 08295 109 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697006_08295_23_2015-2019 Enrique Giraldez Huerta Regidor Ciutadans - Partido de los Ciudadanos Cs 08295 114 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697004_08295_23_2015-2019 José Busquet Bosch Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08295 113 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_209260_08295_23_2015-2019 Teòfil M. Gibert Bertran Regidor Convergencia i Unio -CDC-UDC CiU 08295 112 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_866144_08295_23_2015-2019 Jordi Maresma Famadas Regidor Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08295 117 H 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_697002_08295_24_2015-2019 Àlia Kirchner Giménez Regidora Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM 08295 111 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_202897_08295_2_2015-2019 Eva María Martínez Morales Alcaldessa Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal PSC-PM 08295 101 D 2015-2019 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_202897_08295_2_2019-2023 Eva Maria Martínez Morales Alcaldessa Promoció i Turisme, Hisenda i Comunicació, Àrea de Promoció Local i Ajuntament de Qualitat Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal PSC-PM 08295 101 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_1067057_08295_23_2019-2023 Jaume Anton Solsona Bestard Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08295 112 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_954634_08295_23_2019-2023 Albert Isidro Navarro Regidor // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08295 110 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_954629_08295_24_2019-2023 Natalia Gijón Celdrán Regidora Regidora de Joventut, Igualtat , LGTBI i Feminismes // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 107 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_954624_08295_23_2019-2023 Manel Vázquez Carmona Regidor Regidor d'Esports, Patrimoni Històric ,Cooperació i Gent Gran // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 109 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:08
electe_954681_08295_23_2019-2023 Jordi Roca Galafat Regidor 08295// Vallirana Ets Tu VET - JUNTS 08295 113 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_954691_08295_24_2019-2023 Sonia Serrano Garcia Regidora // Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía C's 08295 117 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_697018_08295_24_2019-2023 Núria Ruíz López Regidora Regidora de Serveis Generals, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Serveis Informàtics // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 108 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_697010_08295_23_2019-2023 Omar Rodríguez Bello Regidor 08295// Junts per Vallirana Junts per Vallirana 08295 115 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_697020_08295_23_2019-2023 José Ávila Forga Regidor 08295// En Comú Podem Vallirana - En Comú Gunayem ECP-Vallirana - ECG 08295 116 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_697002_08295_24_2019-2023 Àlia Kirchner Giménez Regidora // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal ERC - AM 08295 111 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_697016_08295_285_2019-2023 M. Isabel Villafaina Barreto 3r. Tinent/a d'Alcalde Regidora d¿Educació, Infància, Inclusió i Sanitat // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 104 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_954686_08295_24_2019-2023 Laura Ferrer Mas Regidora 08295// Vallirana Ets Tu VET - JUNTS 08295 114 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_446078_08295_3_2019-2023 Òscar Suñé Marín 1r. Tinent/a d'Alcalde Serveis Territorials, Espai Públic, Habitatge i Canvi Climàtic, Àrea Territori i Barris de Qualitat // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 102 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_446090_08295_286_2019-2023 Raquel García Torrado 4t. Tinent/a d'Alcalde Serveis Socials, Fires, Festes, Consum i Protecció Civil, Àrea de Persones, Drets i Oportunitats // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 105 D 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_209265_08295_4_2019-2023 Jordi Urrea Clos 2n. Tinent/a d'Alcalde Regidor de Barris, Planejament, Seguretat i Mobilitat // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 103 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09
electe_446080_08295_7_2019-2023 Joan Manuel Arrabal Galisteo 5è. Tinent/a d'Alcalde Regidor de Comerç, Cultura, Participació i Protecció Animal // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés PSC - CP 08295 106 H 2019-2023 Històric de càrrecs electes 2023-05-10 11:09

Estadístiques 2023
Històric de càrrecs electes

Mitjana 2023: 17,36 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/