Id
Nom comercial
Nom raó Social
NIF raó social
Descripció de l'activitat
Identificador de l'activitat
Nom de l'ens
Codi INE
Ens relacionat
Codi de comarca
Adreça completa
UTMx
UTMy
Localització
Tipus de via
Nom de la via
Número via
Escala
Pis
Porta
Tipus de nucli
Codi postal
Municipi
Altres activitats
Sector econòmic
Codi NACE
Descripció NACE
Tipus Industrial o productiva
Codi CCAE
Descripció CCAE
Tipus comercial
Tipus EMA
Data de modificació
Codi Ens
Annex
Data llicència
Data CI
Conjunt de dades
Últim canvi
cens-0806200000-20 LA SALA DE CASTELLNOU, S.L. B60117116 EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE BESTIAR BOVÍ 20 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 LLOC LA SALA DE CASTELLNOU SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 401750 4628875 41.8056090,1.8172607 LLOC LA SALA DE CASTELLNOU SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2012-02-24 00:00:00 0806200000 III 2006-07-11 00:00:00 2006-07-11 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-18 ALTRES EXPLOTACIONS RAMADERES 18 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 PRAGE PLA DE NARIES SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 PRAGE PLA DE NARIES SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2012-02-24 00:00:00 0806200000 III 1997-04-24 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-32 SEARCHING, S.L. B58819988 ALTRES SERVEIS N.C.O.P. 32 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C PEDRAFORCA 245-246, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 C PEDRAFORCA 245-246 URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat d'espectacles o recreatives R Arts, entertainment and recreation 0 0 0 0806200000 Recreativa catàleg 2003-08-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-30 EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE BESTIAR PORCÍ D'ENGREIX 30 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 LLOC LA TATGETA SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 403300 4631750 41.8316896,1.8354469 LLOC LA TATGETA SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2012-03-05 00:00:00 0806200000 III 2003-05-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-21 LES CASES D'ARGENÇOLA, S.C.P. G62083324 EXPLOTACIONS MIXTES 21 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 LLOC MAS LES CASES SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 400712 4635823 41.8680470,1.8036029 LLOC MAS LES CASES SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2012-02-24 00:00:00 0806200000 III 2003-12-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-27 RESTAURANT EL SERRAT RESTAURANT EL SERRAT, S.L. B60432820 SERVEIS EN RESTAURANTS 27 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C DELS ABETS SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 C DELS ABETS SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. 1979-03-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-3 MUSEU AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D MUSEU 3 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 PL DE L'ESGLÉSIA SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 PL DE L'ESGLÉSIA SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis R Arts, entertainment and recreation 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Cert. Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-9 CAMP DE BÀSQUET AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D CAMP DE BÀSQUET 9 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 PL JOAN VENDRELL SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 PL JOAN VENDRELL SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis R Arts, entertainment and recreation 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-7 MAGATZEM MATERIAL DIVERS AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D MAGATZEM MATERIAL DIVERS 7 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 PL JOAN VENDRELL SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 PL JOAN VENDRELL SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Altres 0 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-14 ALTRES CAFÉS I BARS 14 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C MERCAT 469, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 C MERCAT 469 EL SERRAT 08251 CASTELLNOU DE BAGES COMERÇ AL DETALL DE TOTA MENA D'ARTICLES, INCLOENT ALIMENTACIÓ I BEGUDES EN ESTABLIMENTS DIFERENTS ALS ESPECIFICATS AL GRUP 661 I A L'EPIGRAF 662.1,COMERÇ AL DETALL DE TABAC, REALITZAT PER ESTABLIMENTS MERCANTILS EN RÈGIM D'AUTORITZACIONS DE VENDA AM Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2019-04-11 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. 2007-03-22 00:00:00 2007-03-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-17 EL PUIG DE VILADEPOST, SL EL PUIG DE VILADEPOST, SL B67561159 EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE BESTIAR BOVÍ D'ENGREIX 17 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 LLOC EL PUIG DE VILADEPOST SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 399800 4636804 41.8767659,1.7924496 LLOC EL PUIG DE VILADEPOST SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE BESTIAR PORCÍ D'ENGREIX Activitat ramadera A Agriculture, forestry and fishing 0 0 0 2022-07-29 00:00:00 0806200000 III 2003-08-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-12 CAL SEGUDET, S.L. B61797742 ALTRES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 12 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 LLOC CAL COLL SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 LLOC CAL COLL SN RURAL 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2022-07-29 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. 2001-11-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-5 PISCINA AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D PISCINA 5 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 URB EL SERRAT SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 URB EL SERRAT SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis S Other services activities 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 Sectorial Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-4 EDIFICI POLIVALENT AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D EDIFICI POLIVALENT 4 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 URB EL SERRAT SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 URB EL SERRAT SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat d'espectacles o recreatives R Arts, entertainment and recreation 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 Recreativa catàleg Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-15 CASTELLNOU-MOTORS, SL B62784392 LLOGUER D'AUTOMÒBILS SENSE CONDUCTOR 15 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C DEL MIG 347, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 C DEL MIG 347 URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2016-09-21 00:00:00 0806200000 L18-Cert. 2004-05-19 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-11 OFICINA AJUNTAMENT AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D OFICINA 11 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 PL DE L'ESGLÉSIA SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 PL DE L'ESGLÉSIA SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Cert. Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-8 CEMENTIRI AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D CEMENTIRI 8 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 ZONA ARGENÇOLA SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 ZONA ARGENÇOLA SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 No classificat Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-10 CAMP DE FUTBOL AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D CAMP DE FUTBOL 10 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 URB LA FIGUEROLA SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 URB LA FIGUEROLA SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat de serveis R Arts, entertainment and recreation 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:32
cens-0806200000-6 CAMP DE FUTBOL AJUNTAMENT DE CASTELLNOU DEL BAGES P0806100D CAMP DE FUTBOL 6 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 URB EL SERRAT SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES 0 0 URB EL SERRAT SN URBÀ 08251 CASTELLNOU DE BAGES Activitat d'espectacles o recreatives R Arts, entertainment and recreation 0 1 0 2019-04-08 00:00:00 0806200000 Recreativa catàleg Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:33
cens-0806200000-35 HABITATGE ÚS TURÍSTIC 35 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C CADI 264, 08251 Castellnou de Bages 402535.14 4628352.85 41.8010038,1.8267961 C CADI 264 EL SERRAT 08251 Castellnou de Bages Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 1 0 2022-07-28 00:00:00 0806200000 L18-Cert. 2018-09-04 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:42
cens-0806200000-36 HABITATGE ÚS TURÍSTIC 36 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 C TORRA (DE LA) 16, 08251 Castellnou de Bages 402959.09 4632514.97 41.8385366,1.8312168 C TORRA (DE LA) 16 LA FIGUEROLA 08251 Castellnou de Bages Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 0 2022-07-28 00:00:00 0806200000 L18-Proj. i Cert. 2019-03-25 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:42
cens-0806200000-46 ACTIVITAT APICULTURA 46 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 0 0 2022-08-04 00:00:00 0806200000 2020-03-18 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-39 ALTRES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 39 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 1 0 2022-07-29 00:00:00 0806200000 2022-07-12 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-44 EL SOLER DEL FA ACTIVITAT APÍCOLA 44 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 0 0 2022-08-04 00:00:00 0806200000 2020-05-20 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-37 EL PI RODÓ HABITATGE ÚS TURÍSTIC 37 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 0 0 2022-07-28 00:00:00 0806200000 2021-10-20 00:00:00 2021-09-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-41 ÀNIMA ESSENCIES, SCP PRODUCCIÓ PRÒPIA DE MEL I DERIVATS 41 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 1 0 2022-07-28 00:00:00 0806200000 2022-02-18 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-38 MAR & MAR INVESTMENTS, S.L MAR & MAR INVESTMENTS, S.L B06768071 Comerç a l'engròs d'aparells i material radioelèctric i electrònic 38 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 1 0 2022-07-28 00:00:00 0806200000 2021-06-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-40 LA BROLLA, S.L LA BROLLA, S.L B42841528 ELABORACIÓ DE LÀCTICS ARTESANS 40 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 1 1 2022-07-28 00:00:00 0806200000 2021-12-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-47 Restaurants i establiments de menjar amb menys de 500 m² de superfície construïda i aforament de menys de 500 persones 47 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 5610 Restaurants i establiments de menjars 1 0 2022-08-04 00:00:00 0806200000 2018-11-07 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-50 ACTIVITAT APICULTURA 50 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 apicultura Activitat industrial C Manufacturing 1 1 0 2022-10-19 00:00:00 0806200000 III Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48
cens-0806200000-43 HOSTAL EL BUC ALLOTJAMENT TURÍSTIC 43 Ajuntament de Castellnou de Bages 08062 0806200000 7 551 Hotels i allotjaments similars 0 0 2022-08-04 00:00:00 0806200000 2021-09-10 00:00:00 2021-09-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2022-12-03 16:48

Estadístiques 2022
Cens municipal d'activitats i establiments

Mitjana 2022: 176,88 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/