Id
Nom comercial
Nom raó Social
NIF raó social
Descripció de l'activitat
Identificador de l'activitat
Nom de l'ens
Codi INE
Ens relacionat
Codi de comarca
Adreça completa
UTMx
UTMy
Localització
Tipus de via
Nom de la via
Número via
Escala
Pis
Porta
Tipus de nucli
Codi postal
Municipi
Altres activitats
Sector econòmic
Codi NACE
Descripció NACE
Tipus Industrial o productiva
Codi CCAE
Descripció CCAE
Tipus comercial
Tipus EMA
Data de modificació
Codi Ens
Annex
Data llicència
Data CI
Conjunt de dades
Últim canvi
cens-0815800000-683 CAL CAI COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES CÀRNICS 683 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 PL GAUDI 5, 08754 Papiol 417522.64 4588001.96 41.4393026,2.0127340 PL GAUDI 5 URBÀ 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 4711 Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats 1 0 2018-11-22 00:00:00 0815800000 L18-Cert. 2017-10-04 00:00:00 2017-11-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:58
cens-0815800000-864 ELVAL COLOUR ELVAL COLOUR IBERICA ALUMINIUM SOLUTIONS SL B66821513 COMERÇ A L'ENGROS DE METALLS 864 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C EL CANYET 7 B, 08754 Papiol 0 0 C EL CANYET 7 B P.I. EL CANYET 08754 Papiol 4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics 0 0 2020-11-24 00:00:00 0815800000 2019-07-15 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:58
cens-0815800000-377 FAST PACKET FAST PACKET, S.L B60757887 DIPOSITS I MAGATZEMS GENERALS 377 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C PLANA (LA) 10, 08754 Papiol 417446.31 4587307.03 41.4330360,2.0119154 C PLANA (LA) 10 P.I. SUD 08754 Papiol Altres 0 0 2020-04-28 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2004-05-05 00:00:00 2006-04-26 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-635 BICICLETES AMAT BICICLETAS AMAT, S.A. A08986127 TALLER DE BICICLETES 635 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C NEWTON 3D, 08754 Papiol 417512.98 4587307.29 41.4330452,2.0127132 C NEWTON 3D P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2021-02-23 00:00:00 0815800000 III 2014-07-09 00:00:00 2014-10-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-385 UNIMOLD UNIMOLD, S.C.C.L. F60429297 FABRICACIO DE MAQUINARIA 385 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C ENRIC GRANADOS 13, 08754 Papiol 417123.12 4587042.44 41.4306197,2.0080840 C ENRIC GRANADOS 13 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2021-02-16 00:00:00 0815800000 III 2004-06-02 00:00:00 2005-01-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-396 KOIKE BARCELONA KOIKE 97, S.L. B61349049 OFICINA MAJORISTA DE ROBA 396 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C CARME 11, 08754 Papiol 417574.5 4587995.08 41.4392459,2.0133556 C CARME 11 URBÀ 08754 Papiol Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2020-11-24 00:00:00 0815800000 L18-Cert. 2004-03-30 00:00:00 2004-03-24 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-539 LA VASCONGADA LA VASCONGADA, S.L. B28784411 MAGATZEM DE TRANSPORTS 539 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 28, 08754 Papiol 417194.29 4587039 41.4305961,2.0089361 C INDUSTRIA 28 P.I. SUD 08754 Papiol Altres 0 0 2021-02-16 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2011-02-28 00:00:00 2011-02-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-306 CARNS FONT CARNS FONT, S.A. A08603623 COMERÇ A L'ENGROS DE CARN, PRODUCTES I DERIVATS CARNIS ELABORATS, OUS, AVIRAM I CAÇA 306 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C EDISON 15, 08754 Papiol 417561.93 4587147.48 41.4316109,2.0133208 C EDISON 15 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2020-05-07 00:00:00 0815800000 III 2000-11-21 00:00:00 2002-03-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-365 ROSTISSERA ROSTISSERIA 365 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C SALUD 15, 08754 Papiol 417431.62 4588019.02 41.4394469,2.0116423 C SALUD 15 08754 Papiol Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2023-03-06 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2019-12-03 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-636 HARMONIA RENWABLE ENERGY, S.L. B65790107 INSTAL·LACIONS PER A LA VALORITZACIO DE RESIDUS NO PERILLOSOS 636 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 21, 08754 Papiol 417217.57 4587088.88 41.4310477,2.0092079 C INDUSTRIA 21 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat de gestió de residus E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 1 0 0 2023-03-03 00:00:00 0815800000 II 2016-09-12 00:00:00 2018-01-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-545 LA COPISTERIA DEL PAPIOL LA COPISTERIA DEL PAPIOL SL B65310294 COPISTERIA 545 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C MAJOR 5, LOCAL 1, 08754 Papiol 417380.55 4587968.75 41.4389889,2.0110380 C MAJOR 5 LOCAL 1 URBÀ 08754 Papiol Activitat de serveis J Information and communication  0 1 0 2021-10-28 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2010-03-03 00:00:00 2010-02-24 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-483 PEDRERA LAS TORRONTERAS SUMINISTROS DE ARCILLA, S.A. A08103624 EXTRACCIO DE SUBSTANCIES ARGILOSES 483 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA FINAL, LA SOLEYA, 08754 PAPIOL 417503.85 4586781.7 41.4283106,2.0126757 C INDUSTRIA FINAL LA SOLEYA P.I. SUD 08754 PAPIOL Activitat energètica o minera B Mining and quarrying 1 0 0 2016-12-22 00:00:00 0815800000 I.3 2009-02-24 00:00:00 2011-03-15 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-520 FARMACIA ALBERT VILA BADIA FARMACEUTICS 520 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 AV GENERALITAT DE CATALUNYA 30, BXS, 08754 Papiol 417338.22 4587812.78 41.4375798,2.0105527 AV GENERALITAT DE CATALUNYA 30 BXS URBÀ 08754 Papiol Activitat industrial M Professional, scientific and technical activities 0 0 0 2023-03-06 00:00:00 0815800000 III 1998-11-30 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-276 GRUAS CEREZO GRUAS CEREZO SL B25200775 MAGATZEM, TALLER I LLOGUER DE GRUES 276 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C GUTTEMBERG 1, 08754 Papiol 417414.95 4587098.8 41.4311573,2.0115686 C GUTTEMBERG 1 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Activitat de serveis G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 77 Activitats de lloguer 1 0 2021-02-23 00:00:00 0815800000 III 2001-04-18 00:00:00 2001-07-13 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-428 SUCADE SUMINISTROS Y CADENAS, S.L. B59160762 FABRICACIO I COMERÇ DE MAQUINARIA PER A LA FUSTA I EL METALL 428 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 35-37, 08754 Papiol 417380.03 4586957.78 41.4298837,2.0111700 C INDUSTRIA 35-37 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 1 0 2020-06-23 00:00:00 0815800000 II 2005-05-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-333 VIBROPUL, S.L. B58847799 TALLER MECANIC DE LLIMAT I POLIT 333 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C SALVADOR ESPRIU 23, 08754 Papiol 417280.01 4587114.54 41.4312852,2.0099516 C SALVADOR ESPRIU 23 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2020-06-23 00:00:00 0815800000 III 2001-07-03 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-107 RESTAURANT BAR 107 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C BRASIL 21, 08754 Papiol 416975.35 4587370 41.4335545,2.0062706 C BRASIL 21 URBÀ 08754 Papiol Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2023-03-06 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2023-02-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-506 AJUNTAMENT DEL PAPIOL AJUNTAMENT DEL PAPIOL P0815700J ZONA ESPORTIVA 506 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C PAU CASALS, 08754 Papiol 417824.92 4587731.49 41.4368976,2.0163886 C PAU CASALS URBÀ 08754 Papiol Activitat de serveis N Administrative and support service activities 0 1 0 2018-11-22 00:00:00 0815800000 No classificat 2008-07-30 00:00:00 2009-10-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-448 TALLERES REMAIN TALLERES REMAIN SL B62437793 TALLER MAQUINARIA INDUSTRIAL 448 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 2, 08754 Papiol 417035.14 4587135.05 41.4314447,2.0070184 C INDUSTRIA 2 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 3312 Reparació de maquinària 1 0 2021-03-19 00:00:00 0815800000 III 2021-03-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-442 CHEBERCA, S.L. B61314480 MAGATZEM DE MATERIALS DE LA CONSTRUCCIO 442 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C GUTTEMBERG 7, 08754 Papiol 417527.17 4586986.02 41.4301531,2.0129269 C GUTTEMBERG 7 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Altres 0 0 2018-11-22 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2008-05-28 00:00:00 2009-03-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-604 FONDA CASANOVAS FONDA CASANOVAS, S.C.P. J65349391 ALLOTJAMENT TURÍSTIC 604 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C MONTSERRAT 24, 08754 PAPIOL 417341.01 4587991.95 41.4391938,2.0105616 C MONTSERRAT 24 URBÀ 08754 PAPIOL Restaurant Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities   0 1 1 2021-12-15 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2012-12-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-174 FUSTERIA I EBENISTERIA 174 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 AV GENERALITAT DE CATALUNYA 34, 08754 Papiol 417394.05 4587833.02 41.4377678,2.0112181 AV GENERALITAT DE CATALUNYA 34 URBÀ 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2020-06-22 00:00:00 0815800000 III 1982-03-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-527 LOAR GASIFICACION LOAR GASIFICACION, SA B64365828 FABRICACIO DE CALDERERIA 527 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 54-56, 08754 Papiol 417422.36 4586846.26 41.4288836,2.0116917 C INDUSTRIA 54-56 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2023-03-06 00:00:00 0815800000 III 2008-09-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-623 DCD SA DCD DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION SA A81597320 RECUPERACIO I TRANSFERENCIA DE PAPER, PLASTIC, FUSTA I FERRALLA 623 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C GUTTEMBERG 3, 08754 PAPIOL 417443.53 4587080.81 41.4309983,2.0119130 C GUTTEMBERG 3 P.I. LES TORRENTERES 08754 PAPIOL Activitat de gestió de residus E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 1 0 0 2021-02-05 00:00:00 0815800000 II 2015-11-16 00:00:00 2017-06-13 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-489 BANC SABADELL, S.A. A08000143 OFICINA BANCARIA 489 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C MAJOR 37, 08754 PAPIOL 417481.62 4587991.24 41.4392018,2.0122445 C MAJOR 37 URBÀ 08754 PAPIOL Activitat de serveis K Financial and insurance activities 0 1 0 2016-11-14 00:00:00 0815800000 L18-Cert. 2008-06-11 00:00:00 2008-06-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-305 NOVA IBALTRA, S.L. B60537024 ACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTARIES DEL TRANSPORT (INTERMEDIARIS) 305 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 GUTTENBERG 12-16, 08754 Papiol 417392.2 4587044.96 41.4306701,2.0113037 GUTTENBERG 12-16 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Altres 0 0 2018-11-22 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2002-04-17 00:00:00 2002-04-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-619 EDITORIAL EFADOS EDITORIAL EFADOS, S.L. B61001293 EDITORIAL DE LLIBRES 619 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C EDISON 3A, 08754 Papiol 417661.15 4587314.17 41.4331223,2.0144855 C EDISON 3A P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Activitat de serveis J Information and communication  0 1 0 2021-02-16 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2014-08-06 00:00:00 2016-03-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-559 TRANSMOBEL EXPRESS, S.L. B58762212 GUARDAMOBLES 559 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 39, 08754 Papiol 417367.07 4586966.51 41.4299610,2.0110137 C INDUSTRIA 39 P.I. SUD 08754 Papiol Altres 0 0 2022-10-13 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2010-06-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-117 SUPERMERCAT AVILES SUPERMERCADO AVILES SL B60046117 SUPERMERCAT 117 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C ANSELM CLAVE 2, 08754 Papiol 417175.77 4587728.91 41.4368077,2.0086200 C ANSELM CLAVE 2 URBÀ 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2023-03-06 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 1992-01-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-543 EXTRACCIO SILVIA SUMINISTROS DE ARCILLA, S.A. A08103624 EXTRACCIO DE SUBSTANCIES ARGILOSES 543 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 CALDES -PARATGE LA SOLEIA KM 4,3, 08754 Papiol 416471.98 4588960.01 41.4478225,2.0000268 CALDES -PARATGE LA SOLEIA KM 4,3 DISEMINAT 08754 Papiol Activitat energètica o minera B Mining and quarrying 1 0 0 2016-12-22 00:00:00 0815800000 I.3 2009-07-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-478 PLASTICOS RUBLA PLASTICOS RUBLA, S.L. B58282328 FABRICACIO DE PRIMERES MATERIES PLASTIQUES 478 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 49, 08754 Papiol 417420.24 4586918.36 41.4295328,2.0116565 C INDUSTRIA 49 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2023-03-03 00:00:00 0815800000 II 2015-12-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-289 COMERÇ A L'ENGROS DE CARN, PRODUCTES I DERIVATS CARNIS ELABORATS, OUS, AVIRAM I CAÇA 289 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C IGNACIO IGLESIAS 3, 08754 Papiol 416877.72 4587768.2 41.4371308,2.0050475 C IGNACIO IGLESIAS 3 URBÀ 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2016-12-20 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2000-07-18 00:00:00 2000-10-23 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-434 JUVIC MOLLISTES, S.L. JUVIC MOLLISTES, S.L. B60405263 TALLER DE REPARACIO DE MOTLLES 434 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C GUTTEMBERG 2, 08754 Papiol 417339.81 4587090.33 41.4310733,2.0106705 C GUTTEMBERG 2 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2020-06-22 00:00:00 0815800000 III 2006-01-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-603 EASY SURF, S.L. B65730921 MAGATZEM I MANIPULACIO DE COMPONENTS ELECTRICS I ELECTRONICS 603 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C BRASIL 15, 08754 Papiol 416998.37 4587444.61 41.4342289,2.0065359 C BRASIL 15 URBÀ 08754 Papiol Altres 0 0 2018-11-22 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2013-06-27 00:00:00 2014-07-01 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-511 REYPURK 03 SL REYPURK- 03 SL B63101059 TALLERS DE REPARACIO MECANICS 511 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C INDUSTRIA 47, 08754 Papiol 417406.75 4586933.97 41.4296720,2.0114930 C INDUSTRIA 47 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat de serveis G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2023-03-06 00:00:00 0815800000 III 2021-06-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-408 NOMBER, S.L. B59357707 CEMENTIRI 408 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 CRA CALDES KM 4,5, 08754 Papiol 417131.58 4589867.4 41.4560631,2.0077977 CRA CALDES KM 4,5 DISEMINAT 08754 Papiol Activitat industrial S Other services activities 0 0 0 2018-10-16 00:00:00 0815800000 II 2007-03-27 00:00:00 2012-06-27 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-621 ASSOCIACIO IMPLIQUEM-NOS ASSOCIACIO IMPLIQUEM-NOS G65730806 ASSOCIACIO 621 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C MIGDIA 7, 08764 Papiol 417373.15 4587931.84 41.4386557,2.0109545 C MIGDIA 7 URBÀ 08764 Papiol Activitat de serveis S Other services activities 0 1 0 2016-11-15 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2013-09-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-395 MOLEMAB IBERICA, S.L. B58682220 MAGATZEM I DISTRIBUCIO DE PRODUCTES ABRASSIUS 395 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C FORQUES (LES) 13-15, 08754 Papiol 416941.08 4587150.39 41.4315731,2.0058907 C FORQUES (LES) 13-15 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2021-02-16 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2004-10-21 00:00:00 2006-06-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-569 GRAVOR INVERSIONES, S.L. B63310585 APARCAMENT D'ÚS PRIVAT 569 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C IGNACIO IGLESIAS 20-34, 08754 Papiol 416772.19 4587777.03 41.4371994,2.0037833 C IGNACIO IGLESIAS 20-34 URBÀ 08754 Papiol Altres H Transportation and storage 1 0 0 2016-12-19 00:00:00 0815800000 III 2011-03-08 00:00:00 2011-07-15 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-368 NOVA IBALTRA DIPOSITS I MAGATZEMS GENERALS 368 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C GUTTEMBERG 30, 08754 Papiol 417485.6 4586983.31 41.4301245,2.0124298 C GUTTEMBERG 30 P.I. LES TORRENTERES 08754 Papiol Altres 0 0 2020-05-12 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 2003-07-16 00:00:00 2016-04-25 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-632 SUPERMERCAT ALI I NADIA SUPERMERCAT 632 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C CARME 27, 08754 PAPIOL 417678.34 4587974.84 41.4390743,2.0146012 C CARME 27 URBÀ 08754 PAPIOL Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2022-03-04 00:00:00 0815800000 L18-Cert. 2014-02-21 00:00:00 2017-06-12 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-637 SIVICOM SYSTEMS, S.L. B62969191 FABRICACIO DE MAQUINARIA PER AUTOMOCIO 637 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C EL CANYET 1B, 08754 Papiol 416238.48 4589336.58 41.4511896,1.9971796 C EL CANYET 1B P.I. EL CANYET 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 2829 Fabricació d'altre tipus de maquinària d'ús general ncaa 0 0 2021-02-05 00:00:00 0815800000 III 2018-12-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-531 VINS CAN PAGES ENVASAT I VENDA DE VI 531 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C MAJOR 29, 08754 Papiol 417457.55 4587983.83 41.4391326,2.0119575 C MAJOR 29 URBÀ 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 1 2016-11-14 00:00:00 0815800000 L18-Cert. 2009-10-21 00:00:00 2012-11-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-273 TALLER FRANPER TALLERES FRANCESC & PERA, S.L. B60512787 REPARACIO DE VEHICLES AUTOMOBILS, BICICLETES I ALTRES VEHICLES 273 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 CAMI CAN ESTEVE 6, BX, 08754 PAPIOL 417536.4 4588078.15 41.4399902,2.0128883 CAMI CAN ESTEVE 6 BX DISEMINAT 08754 PAPIOL Activitat de serveis G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2020-11-23 00:00:00 0815800000 III 2000-10-24 00:00:00 2002-01-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-295 VALORITZACIO DE RESIDUS NO PERILLOSOS 295 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C PLANA (LA) 6, 08754 Papiol 417461.39 4587207.81 41.4321439,2.0121094 C PLANA (LA) 6 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat de gestió de residus E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 1 0 0 2021-02-16 00:00:00 0815800000 II 2003-12-11 00:00:00 2006-11-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-246 SOPLATEC SOPLATEC, S.L. B58457656 FABRICACIO DE PRIMERES MATERIES PLASTIQUES 246 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C TORRENT DE LES ARGILES 7, 08754 Papiol 417393.26 4587413.52 41.4339896,2.0112660 C TORRENT DE LES ARGILES 7 P.I. SUD 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2020-02-05 00:00:00 0815800000 II 1999-11-30 00:00:00 2000-11-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-5 INCINERACIO DE CADAVERS 5 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 CRA CALDES KM 4,5, 08754 Papiol 417131.58 4589867.4 41.4560631,2.0077977 CRA CALDES KM 4,5 DISEMINAT 08754 Papiol Activitat industrial S Other services activities 0 0 0 2023-03-06 00:00:00 0815800000 II 1998-06-05 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-9 CIJEX SUPERMERCATS SL B63061493 SUPERMERCAT 9 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 PL GAUDI 3, 08754 Papiol 417510.2 4588004.34 41.4393227,2.0125848 PL GAUDI 3 URBÀ 08754 Papiol Activitat comercial G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles  0 1 0 2020-06-26 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 1983-03-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-327 TALLER DE RETOLAMENT DE CARTELLS PUBLICITARIS A MA PER ENCARREC 327 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 C BRASIL 13, 08754 Papiol 416994.13 4587435.35 41.4341451,2.0064864 C BRASIL 13 URBÀ 08754 Papiol Activitat industrial C Manufacturing 1 0 0 2018-09-25 00:00:00 0815800000 III 2001-12-05 00:00:00 2011-11-28 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
cens-0815800000-291 BAR ESTACIO RENFE BAR 291 Ajuntament del Papiol 08158 0815800000 11 CRA CALDES S/N, 08754 Papiol 416662.87 4587580.94 41.4354220,2.0025020 CRA CALDES S/N DISEMINAT 08754 Papiol Activitat d'espectacles o recreatives I Accommodation and food service activities   0 1 1 2021-02-05 00:00:00 0815800000 L18-Proj. i Cert. 1992-11-04 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2023-03-24 23:59
Estadístiques 2023
Cens municipal d'activitats i establiments

Mitjana 2023: 230,45 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc