Detall - exposicio_detall252947109
Tipus de contingut: exposicio | Dataset: exposicions_detall
Identificador
exposicio_detall252947109
Títol
Reduïm residus! Santa Maria Palautordera
Descripció
<p>Aquesta exposició mostra als visitants les característiques i la importància de la gestió dels residus amb l'objectiu d’afavorir i incrementar la participació de la ciutadania en la presa de decisions ambientals. </p> <p>L’exposició, creada per la <a href='http://www.diba.cat/web/mediambient'>Gerència de Serveis de Medi Ambient</a>, s'adreça a un públic escolar (cicle mitjà i superior d’educació primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria i nivells equivalents), col·lectius interessats i en general a tothom interessat.</p> <p>Volem sensibilitzar els joves i el públic general sobre la necessitat de respectar la piràmide de gestió de les escombraries, que comença per la prevenció o reducció de residus, segueix per la reutilització i el reciclatge i només acaba en el tractament en els casos en que sigui necessari.</p> <p>D’aquesta manera protegim el medi ambient i minimitzem les despeses de gestió</p>
Objectius
L’exposició <em style='box-sizing: border-box;'><strong style='box-sizing: border-box;'>Reduïm residus!</strong></em> vol incidir en la necessitat de reduir els residus que produïm i la necessitat de separar correctament els residus generats<span style='background-color: initial; box-sizing: border-box;'>.</span> <p> </p>
Data inicial
2019-06-11 00:00:00
Data final
2019-06-20 23:59:59
Observacions Horari
Adreça
Escola Fontmartina. Passeig de les Escoles, 3, Santa Maria de Palautordera
Localització
41.6983510,2.4439610
Qui Pot Sol·licitar
Municipis de la província de Barcelona i membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Fitxa tècnica
<ul style='box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);'> <li style='line-height: 1.7em; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;'>Format:</li> </ul> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'>5 mampares de fusta plegables amb diversos plafons cadascuna.</p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'>Cada mampara fa 1,80 m d’alçada per 0,70 d’ample.</p> <ul style='box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);'> <li style='line-height: 1.7em; box-sizing: border-box; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Estructura: </span></li> </ul> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'>La unió entre els bastidors de l'estructura està feta amb tres frontisses. L’herratge facilita el muntatge i el desmuntatge i permetre que es realitzi entre dues persones.</p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'>Els bastidors formen una estructura estable d'angles de 90º que no necessiten fixació a sòl ja que conformen un mòdul sòlid i disposen d’uns peus metàl·lics que li atorguen estabilitat.</p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Mampara 1: 2 plafons</span></p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Mampara 2: 2 plafons</span></p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Mampara 3: 3 plafons</span></p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Mampara 4: 2 plafons</span></p> <p style='margin-left: 40px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;'><span style='box-sizing: border-box; background-color: initial;'>Mampara 5: 3 plafons</span></p>
Contacte
<p>Per sol·licitar l'exposició Reduïm residus! cal que ens feu arribar, signat, el document que trobareu <a href='https://www.diba.cat/documents/471041/0/Sol%C2%B7licituds+sense+transport-wjZZYD5k.pdf/22f0b476-540f-45c9-b6a9-b500040f3f47' style='color: rgb(0, 125, 177); text-decoration-line: underline; box-sizing: border-box; background: transparent;'>aquí</a><span style='box-sizing: border-box;'> i que ens envieu una còpia escanejada del mateix a:</span><a href='mailto:exposicions.ma@diba.cat' id='aui_3_4_0_1_541'>exposicions.ma@diba.cat</a></p> <p>En cas de que us sigui adjudicada l'exposició, caldrà que, un cop finalitzat el període de gaudi, ens envieu omplert el qüestionari que trobareu en aquest <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLkdKPeayF-ZhDrkA-IXG0GTuKqNPjwB0oXSjAq8p7pEKDiA/viewform' style='color: rgb(0, 125, 177); text-decoration-line: underline; font-weight: 200; background: transparent; box-sizing: border-box;'>enllaç</a> a: <span style='box-sizing: border-box; color: rgb(96, 96, 96); font-size: 11px; line-height: 15.4px; text-align: justify;'> </span><a href='mailto:exposicions.ma@diba.cat' id='aui_3_4_0_1_541'>exposicions.ma@diba.cat</a></p>
Petició
Web de l'exposició
https://www.diba.cat/web/mediambient/reduim-residus-
Imatges
Imatge promoció
https://diba.cat/documents/471041/29324635/Imatge+promocional+reduim+residus/e41d92e3-3466-481a-832b-efde79fa704d?t=1517414083768
Enllaç vídeo
Observacions
Hashtag
Guía
Dossier
Web material difusió
Credits
<p><strong>Coordinació</strong>: Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona</p> <p><strong>Coordinació tècnica</strong>: Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona</p> <p><strong>Disseny expositiu</strong>: Las Gardenias</p> <p><strong>Disseny gràfic</strong>: Las Gardenias</p> <p><strong>Producció</strong>: Grop Exposiciones y Museografía</p> <p><strong>Carpinteria</strong>: Tempo</p>
Activitats associades
Jocs
Accessibilitat
Relació amb l'acte
exposicio252947109