ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
masia1030 Can Joanet Ribas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí del Crist, cases de camp 16 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 16, 08340, Vilassar de Mar 41.5039222,2.3727450 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-01JoanetRibas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-01 Masies 2024-02-29 22:32
masia1031 El Molí Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Molí hidràulic d’interès arqueològic. Localitzat en situació propera al jaciment arqueològic 'Sant Crist'.,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 El Molí de Vilassar. Camí del Mig 08340 Vilassar de Mar El Molí de Vilassar. Camí del Mig, 08340, Vilassar de Mar 41.5052888,2.3703221 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-02ElMoli.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-02 Masies 2024-02-29 22:32
masia1032 Villa Carmen Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Torrent de Ca l'Amell 08340 Vilassar de Mar Torrent de Ca l'Amell, 08340, Vilassar de Mar 41.5015626,2.3676908 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-09villaCarmen.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-09 Masies 2024-02-29 22:32
masia1033 Joaquim Pichot Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cases de camp 24 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 24, 08340, Vilassar de Mar 41.5010790,2.3698942 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-16JoaquimPichot.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-16 Masies 2024-02-29 22:32
masia1034 Can Feliu del Forn Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Cases de camp 4 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 4, 08340, Vilassar de Mar 41.4972000,2.3728738 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-32FeliudelForn.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-32 Masies 2024-02-29 22:32
masia1035 Can Jordi Cañellas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Cases de camp 3 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 3, 08340, Vilassar de Mar 41.4970134,2.3743770 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-33JordiCanellas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c1-33 Masies 2024-02-29 22:32
masia1036 Can França Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Camí del Crist, cases de camp 6 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 6, 08340, Vilassar de Mar 41.4977196,2.3754032 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-36bcanFranca.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-36b Masies 2024-02-29 22:32
masia1037 Can França 2 Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Camí del Crist, cases de camp 5 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 5, 08340, Vilassar de Mar 41.4978204,2.3757012 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-36canFranca.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-36 Masies 2024-02-29 22:32
masia1038 Can Brasó Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí del Crist, cases de camp 22 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 22, 08340, Vilassar de Mar 41.5030713,2.3720009 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-42canBrasso.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-42 Masies 2024-02-29 22:32
masia1039 Ca la Vidua Vila Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Camí del Crist 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, 08340, Vilassar de Mar 41.4955593,2.3754837 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-78LaViduaVila.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-78 Masies 2024-02-29 22:32
masia1040 Can Mònica Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Camí del Crist 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, 08340, Vilassar de Mar 41.4965877,2.3763122 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-79canMonica.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-79 Masies 2024-02-29 22:32
masia1041 Ca la Pepeta Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Riera de Vilassar 08340 Vilassar de Mar Riera de Vilassar, 08340, Vilassar de Mar 41.5062287,2.3716433 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-02calaPepeta.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-02 Masies 2024-02-29 22:32
masia1042 Lluis Cañellas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Torrent de Can Cuyàs 08340 Vilassar de Mar Torrent de Can Cuyàs, 08340, Vilassar de Mar 41.5031487,2.3761934 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-15LluisCanellas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-15 Masies 2024-02-29 22:32
masia1043 Can Comas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí del Crist 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, 08340, Vilassar de Mar 41.5006659,2.3748768 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-26canComas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-26 Masies 2024-02-29 22:32
masia1044 Can Gel Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí de Can Ramon, cases de camp 36 08340 Vilassar de Mar Camí de Can Ramon, cases de camp 36, 08340, Vilassar de Mar 41.5010459,2.3767796 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-27canGel.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-27 Masies 2024-02-29 22:32
masia1045 Anna Lloveras Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí del Crist, cases de camp 35 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 35, 08340, Vilassar de Mar 41.5000832,2.3760211 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-28AnnaLloveras.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-28 Masies 2024-02-29 22:32
masia1046 Les Monges Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl de categoria especial (PDUSC) - CE Carrer de Can Ramon, cases de camp 31 08340 Vilassar de Mar Carrer de Can Ramon, cases de camp 31, 08340, Vilassar de Mar 41.4983257,2.3789585 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-35lesMonges.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-35 Masies 2024-02-29 22:32
masia1047 Can Casanovas i Familia Bona Sibilla Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C2 Camí del Crist, cases de camp 30 08340 Vilassar de Mar Camí del Crist, cases de camp 30, 08340, Vilassar de Mar 41.4973198,2.3763272 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-70canCasanovas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-70 Masies 2024-02-29 22:32
masia1048 Marcel.li Cuquet Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Torrent de Can Cuyàs, cases de camp 38 08340 Vilassar de Mar Torrent de Can Cuyàs, cases de camp 38, 08340, Vilassar de Mar 41.5017641,2.3774690 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-72MarceliCuquet.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-72 Masies 2024-02-29 22:32
masia1049 Can Fonseca Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cases de camp 57 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 57, 08340, Vilassar de Mar 41.5075978,2.3761913 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-15canFonseca.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-15 Masies 2024-02-29 22:32
masia1050 Can Madrona Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Torrent de Can Cuyàs, cases del camp 53 08340 Vilassar de Mar Torrent de Can Cuyàs, cases del camp 53, 08340, Vilassar de Mar 41.5038381,2.3769249 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-82canMadrona.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-82 Masies 2024-02-29 22:32
masia1051 Can Paona Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Torrent dels Bassals, cases de camp 55 08340 Vilassar de Mar Torrent dels Bassals, cases de camp 55, 08340, Vilassar de Mar 41.5052138,2.3797206 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-33canPaona.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-33 Masies 2024-02-29 22:32
masia1052 Can Maltas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Riera de Vilassar, cases de camp 51 08340 Vilassar de Mar Riera de Vilassar, cases de camp 51, 08340, Vilassar de Mar 41.5029652,2.3792818 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-75canMaltas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-75 Masies 2024-02-29 22:32
masia1053 Les Pinedes Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí de Ponsa, cases de camp 54 08340 Vilassar de Mar Camí de Ponsa, cases de camp 54, 08340, Vilassar de Mar 41.5059178,2.3783188 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-80lesPinedes.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-80 Masies 2024-02-29 22:32
masia1054 Can Gel Tolrà Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes. Masia Gel 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes. Masia Gel, 08340, Vilassar de Mar 41.5098140,2.3828211 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-11canGel.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-11 Masies 2024-02-29 22:32
masia1055 Can Quevedo Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes, cases de camp 70 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes, cases de camp 70, 08340, Vilassar de Mar 41.5074807,2.3792197 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-18canQuevedo.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-18 Masies 2024-02-29 22:32
masia1056 Can Sabatés Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes, 08340, Vilassar de Mar 41.5075010,2.3826213 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-24canSabate.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-24 Masies 2024-02-29 22:32
masia1057 Can Serra Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes, 08340, Vilassar de Mar 41.5056549,2.3830853 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-32canSerra.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-32 Masies 2024-02-29 22:32
masia1058 Can Pi Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes, cases de camp 73 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes, cases de camp 73, 08340, Vilassar de Mar 41.5068417,2.3852889 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-34canPi.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-34 Masies 2024-02-29 22:32
masia1059 Can Ramon Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cases de camp 68 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 68, 08340, Vilassar de Mar 41.5052042,2.3847116 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-39canRamon.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-39 Masies 2024-02-29 22:32
masia1060 Can Lloveras Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí de Sant Genís 08340 Vilassar de Mar Camí de Sant Genís, 08340, Vilassar de Mar 41.5043985,2.3823036 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-40canLloveras.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-40 Masies 2024-02-29 22:32
masia1061 Mas Pagès Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Mas Pagés 08340 Vilassar de Mar Mas Pagés, 08340, Vilassar de Mar 41.5104469,2.3836937 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.5-12MasPages.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.5-12 Masies 2024-02-29 22:32
masia1062 Mas Serra Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Mas Serra 08340 Vilassar de Mar Mas Serra, 08340, Vilassar de Mar 41.5113054,2.3827178 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.5-59MasSerra.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.5-59 Masies 2024-02-29 22:32
masia1063 Can Vehil Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cementiri 08340 Vilassar de Mar Cementiri, 08340, Vilassar de Mar 41.5123301,2.3874331 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-17canVehil.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-17 Masies 2024-02-29 22:32
masia1064 Familia Cuquet Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Localitzat en situació propera al jaciment arqueològic 'El Molí'.,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cementiri. Riera de Vilassar 08340 Vilassar de Mar Cementiri. Riera de Vilassar, 08340, Vilassar de Mar 41.5125022,2.3857388 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-18FamiliaCuquet.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-18 Masies 2024-02-29 22:32
masia1065 Ca l'Eudal - Mina Vella Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Molí hidràulic d’interès arqueològic. Localitzat en situació propera al jaciment arqueològic 'El Molí'.,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Cementiri 08340 Vilassar de Mar Cementiri, 08340, Vilassar de Mar 41.5117639,2.3863156 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-21MinaVella.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-21 Masies 2024-02-29 22:32
masia1066 Can Vives Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Can Vives 08340 Vilassar de Mar Can Vives, 08340, Vilassar de Mar 41.5112692,2.3880882 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-23CanVives.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-23 Masies 2024-02-29 22:32
masia1067 Ca l'Agustí Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,‘Àmbit d’expectativa arqueològica per trobar-se en la immediació del jaciment arqueològic d’època romana de la Necròpolis de Vilassar de Mar’,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3. Cases de camp 108 08340 Vilassar de Mar Cases de camp 108, 08340, Vilassar de Mar 41.5115398,2.3957330 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-56CalAgusti.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-56 Masies 2024-02-29 22:32
masia1068 Villa Celina Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,‘Àmbit d’expectativa arqueològica per trobar-se en la immediació del jaciment arqueològic d’època romana de la Necròpolis de Vilassar de Mar’,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Carretera Argentona 08340 Vilassar de Mar Carretera Argentona, 08340, Vilassar de Mar 41.5117866,2.3961355 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-89VillaCelina.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-89 Masies 2024-02-29 22:32
masia1069 Molí de Baix Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Molí hidràulic d’interès arqueològic,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí del Molí 08340 Vilassar de Mar Camí del Molí, 08340, Vilassar de Mar 41.5030854,2.3707855 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-45MolideBaix.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.1-45 Masies 2024-02-29 22:32
masia1070 Can Ribas Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Camí de Can Ramon 08340 Vilassar de Mar Camí de Can Ramon, 08340, Vilassar de Mar 41.5035843,2.3742871 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.2-17canRibas.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.2-17 Masies 2024-02-29 22:32
masia1071 Can Pons Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Can Pons 08340 Vilassar de Mar Can Pons, 08340, Vilassar de Mar 41.5046943,2.3795919 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.3-40canPons.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.3-40 Masies 2024-02-29 22:32
masia1072 Mas Roser Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Les Pinedes 08340 Vilassar de Mar Les Pinedes, 08340, Vilassar de Mar 41.5085083,2.3829323 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.4-22masRoser.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.4-22 Masies 2024-02-29 22:32
masia1073 Can Servitges Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 Riera d'en Cintet 08340 Vilassar de Mar Riera d'en Cintet, 08340, Vilassar de Mar 41.5102191,2.3903967 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.6-41CanServitges.jpg 08219 8 21. Agrícola de protecció 21_agricola_de_proteccio 21 c.6-41 Masies 2024-02-29 22:32

Estadístiques 2024
Masies

Mitjana 2024: 25,02 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc