ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
masia792 EL BOIXADER Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS EL BOIXADER 08588 Sora DS EL BOIXADER, 08588, Sora 42.1265772,2.1520394 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c02_foto2_boixader.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c02 Masies 2024-04-17 11:17
masia793 ROCAFIGUERA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS ROCAFIGUERA 08588 Sora DS ROCAFIGUERA, 08588, Sora 42.1258057,2.1488073 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c03_foto1_rocafiguera.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c03 Masies 2024-04-17 11:17
masia794 VILADEMUNT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LES VILES 08588 Sora DS LES VILES, 08588, Sora 42.1221595,2.1636879 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c04_foto6_vilademunt.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c04 Masies 2024-04-17 11:17
masia795 VILADEVALL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS VILADEVALL 08588 Sora DS VILADEVALL, 08588, Sora 42.1216902,2.1635489 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c05_foto1_viladevall.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c05 Masies 2024-04-17 11:17
masia796 EL PRAT DE LES CODINES Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,Zones de servitud i afectació de carreteres. PRAT DE LES CODINES 08588 Sora PRAT DE LES CODINES, 08588, Sora 42.1208395,2.1918804 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c06_foto2_elpratdelescodines.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c06 Masies 2024-04-17 11:17
masia797 LA POSA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LA POSA 08588 Sora DS LA POSA, 08588, Sora 42.1201308,2.1708158 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c07_foto5_laposa.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c07 Masies 2024-04-17 11:17
masia798 SANT JOAN Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS SANT JOAN 08588 Sora DS SANT JOAN, 08588, Sora 42.1200384,2.1792609 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c08_foto1_santjoan.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c08 Masies 2024-04-17 11:17
masia799 ERMITA SANT JOAN DEL NOGUER Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica,Zones de servitud i afectació de carreteres. DS SANT JOAN 08588 Sora DS SANT JOAN, 08588, Sora 42.1194325,2.1789179 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c09_foto1_ermitasantjoannoguer.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c09 Masies 2024-04-17 11:17
masia800 TUBAU Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,,Zones de servitud i afectació de carreteres. DS TUBAU 08588 Sora DS TUBAU, 08588, Sora 42.1191682,2.1848006 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c10_foto4_tubau.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c10 Masies 2024-04-17 11:17
masia801 EL PUTXOT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, DS EL PUTXOT 08588 Sora DS EL PUTXOT, 08588, Sora 42.1183148,2.1787872 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c11_foto5_putxot.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c11 Masies 2024-04-17 11:17
masia802 ELS EMPRIUS Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS L'EMPRIU 08588 Sora DS L'EMPRIU, 08588, Sora 42.1175180,2.1857774 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c12_foto6_emprius.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c12 Masies 2024-04-17 11:17
masia803 MASDEMUNT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS MAS D'AMUNT 08588 Sora DS MAS D'AMUNT, 08588, Sora 42.1155824,2.1378032 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c14_foto2_masdemunt.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c14 Masies 2024-04-17 11:17
masia804 CAN SOLANA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, LA SOLANA 08588 Sora LA SOLANA, 08588, Sora 42.1145726,2.1473004 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c15_foto2_cansolana.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c15 Masies 2024-04-17 11:17
masia805 LA PLAÇA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LA PLAÇA 08588 Sora DS LA PLAÇA, 08588, Sora 42.1136407,2.1601590 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c16_foto2_lapla%C3%A7a.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c16 Masies 2024-04-17 11:17
masia806 ANGELATS Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS ANGELATS 08588 Sora DS ANGELATS, 08588, Sora 42.1135538,2.1830460 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c17_foto5_angelats.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c17 Masies 2024-04-17 11:17
masia807 LA VINYOLA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LA VINYOLA 08588 Sora DS LA VINYOLA, 08588, Sora 42.1130224,2.1520144 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c18_foto2_lavinyola.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c18 Masies 2024-04-17 11:17
masia808 TERRADELLES DE DALT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DE TERRADELLES D. 08588 Sora DE TERRADELLES D., 08588, Sora 42.1126465,2.1462618 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c19_foto2_terradellesdedalt.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c19 Masies 2024-04-17 11:17
masia809 COROMINES Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS COROMINES 08588 Sora DS COROMINES, 08588, Sora 42.1119833,2.1712727 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c20_foto1_coromines.jpg 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c20 Masies 2024-04-17 11:17
masia810 LA TALAIA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS LA TALAIA 08588 Sora DS LA TALAIA, 08588, Sora 42.1117355,2.1570392 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c21_foto3_latalaia.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c21 Masies 2024-04-17 11:17
masia811 TERRADELLES DE BAIX Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DE TERRADELLES B. 08588 Sora DE TERRADELLES B., 08588, Sora 42.1113704,2.1454201 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c22_foto7_terradellesdebaix.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c22 Masies 2024-04-17 11:17
masia812 EL FRANCÀS Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS EL FRANCAS (Barri de Montesquiu) 08588 Sora DS EL FRANCAS (Barri de Montesquiu), 08588, Sora 42.1107738,2.2039708 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c23_foto2_elfrancas.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c23 Masies 2024-04-17 11:17
masia813 CAL FUSTER (CAN BIGUES) Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, DS CAL TRAGINER 08588 Sora DS CAL TRAGINER, 08588, Sora 42.1098126,2.1478843 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c24_foto2_calfuster.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c24 Masies 2024-04-17 11:17
masia814 CAL TRAGINER Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CAL TRAGINER 08588 Sora DS CAL TRAGINER, 08588, Sora 42.1096115,2.1474878 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c25_foto2_caltraginer.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c25 Masies 2024-04-17 11:17
masia815 CAN RIERA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CAN RIERA 08588 Sora DS CAN RIERA, 08588, Sora 42.1095612,2.1479965 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c26_foto1_canriera.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c26 Masies 2024-04-17 11:17
masia816 EL MOLÍ Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS MOLI DE 08588 Sora DS MOLI DE, 08588, Sora 42.1089051,2.1530490 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c27_foto1_elmoli.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c27 Masies 2024-04-17 11:17
masia817 PASSAVANT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS PASSAVANT 08588 Sora DS PASSAVANT, 08588, Sora 42.1080362,2.1822460 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c28_foto4_passavant.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c28 Masies 2024-04-17 11:17
masia818 EL GÜELL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS GUELL 08588 Sora DS GUELL, 08588, Sora 42.1078306,2.1624854 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c29_foto2_elg%C3%BCell.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c29 Masies 2024-04-17 11:17
masia819 LA SALA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LA SALA 08588 Sora DS LA SALA, 08588, Sora 42.1063679,2.1473136 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c30_foto2_lasala.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c30 Masies 2024-04-17 11:17
masia820 CAN JOANDÓ Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CAN JOANDO 08588 Sora DS CAN JOANDO, 08588, Sora 42.1058772,2.1953481 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c31_foto1_canjoando.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c31 Masies 2024-04-17 11:17
masia821 EL ROCAL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,, DS EL ROCAL 08588 Sora DS EL ROCAL, 08588, Sora 42.1056059,2.1587774 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c32_foto4_elrocal.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c32 Masies 2024-04-17 11:17
masia822 CAL MET Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS CAN MET 08588 Sora DS CAN MET, 08588, Sora 42.1050849,2.1953944 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c33_foto2_calmet.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c33 Masies 2024-04-17 11:17
masia823 EL PLA MARELL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS PLA MARELL 08588 Sora DS PLA MARELL, 08588, Sora 42.1049114,2.1785248 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c34_foto8_plamarell.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c34 Masies 2024-04-17 11:17
masia824 LES CASES Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS LES CASES 08588 Sora DS LES CASES, 08588, Sora 42.1041428,2.1557732 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c35_foto2_lescases.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c35 Masies 2024-04-17 11:17
masia825 GINESTET Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS GINESTET 08588 Sora DS GINESTET, 08588, Sora 42.1044623,2.2003731 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c36_foto4_ginestet.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c36 Masies 2024-04-17 11:17
masia826 EL MAS (CORT) Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS EL PUIG 08588 Sora DS EL PUIG, 08588, Sora 42.1030039,2.1914659 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c37_foto2_elmascabanya.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c37 Masies 2024-04-17 11:17
masia827 EL COLL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS EL COLL 08588 Sora DS EL COLL, 08588, Sora 42.1029948,2.1725025 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c38_foto2_elcoll.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c38 Masies 2024-04-17 11:17
masia828 LES CASULLES Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CASULLES 08588 Sora DS CASULLES, 08588, Sora 42.1014991,2.1812053 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c39_foto3_lescasulles.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c39 Masies 2024-04-17 11:17
masia829 EL PUIG Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS EL MAS 08588 Sora DS EL MAS, 08588, Sora 42.1012625,2.1948622 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c40_foto5_elpuig.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c40 Masies 2024-04-17 11:17
masia830 CAN BARRAL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS CAN BARRAL 08588 Sora DS CAN BARRAL, 08588, Sora 42.1012703,2.2011267 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c41_foto2_canbarral.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c41 Masies 2024-04-17 11:17
masia831 EL CASAL Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, DS EL CASAL 08588 Sora DS EL CASAL, 08588, Sora 42.1012331,2.2009700 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c42_foto2_elcasal.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c42 Masies 2024-04-17 11:17
masia832 EL SOLERÀS Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS EL SOLERAS 08588 Sora DS EL SOLERAS, 08588, Sora 42.1002133,2.1777268 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c43_foto3_elsoleras.JPG 08272 8 Clau F (Forestal) clau_f_forestal 24 c43 Masies 2024-04-17 11:17
masia833 CAN POLA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS CAN POLA 08588 Sora DS CAN POLA, 08588, Sora 42.1002218,2.1993016 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c44_foto2_canpola.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c44 Masies 2024-04-17 11:17
masia834 CASARAMONA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CASARRAMONA 08588 Sora DS CASARRAMONA, 08588, Sora 42.0987486,2.1719288 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c45_foto2_casaramona.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c45 Masies 2024-04-17 11:17
masia835 LA BAUMA Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,, DS LA BAUMA 08588 Sora DS LA BAUMA, 08588, Sora 42.0984152,2.1521728 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c46_foto6_labauma.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c46 Masies 2024-04-17 11:17
masia836 CAN BARCONS Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció territorial,,Zones de servitud i afectació de carreteres. DS CAL SERRADET 08588 Sora DS CAL SERRADET, 08588, Sora 42.0988857,2.2040228 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c47_foto3_canbarcons.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c47 Masies 2024-04-17 11:17
masia837 CASA NOVA DEL SERRADET Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,,Zones de servitud i afectació de carreteres. DS C. NOVA SERRADET 08588 Sora DS C. NOVA SERRADET, 08588, Sora 42.0988786,2.2030070 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c48_foto2_casanovaserradet.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c48 Masies 2024-04-17 11:17
masia838 CASA GRAN DEL SERRADET Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,,Zona d'afectació de carreteres. DS CAL SERRADET 08588 Sora DS CAL SERRADET, 08588, Sora 42.0986654,2.2034330 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c49_foto4_casagranserradet.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c49 Masies 2024-04-17 11:17
masia839 L'ESPADALER DEL MIG Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS CASA CHICA 08588 Sora DS CASA CHICA, 08588, Sora 42.0978578,2.1986784 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c50_foto7_espadalerdelmig.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c50 Masies 2024-04-17 11:17
masia840 L'ESPADALER DE DALT Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS L'ESPADALER 08588 Sora DS L'ESPADALER, 08588, Sora 42.0977415,2.1987887 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c51_foto2_espadalerdedalt.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c51 Masies 2024-04-17 11:17
masia841 SANT PERE EN PUIG Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8722 -02/08/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Àrea d'Expectativa Arqueològica, DS SANT PERE PUIG 08588 Sora DS SANT PERE PUIG, 08588, Sora 42.0969387,2.1870928 http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08272/fotos/c52_foto2_santperenpuig.JPG 08272 8 Clau C (Agrícola) clau_c_agricola 24 c52 Masies 2024-04-17 11:17
Estadístiques 2024
Masies

Mitjana 2024: 27,08 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/