ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Conjunt de dades
Últim canvi
habitatge120960901 Oficina Local d'Habitatge de Badalona Entitat: Ens de Gestió Urbanística ENGESTUR, SA<br>Serveis: <ul><li>Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges</li><li>Ajuts per al pagament del lloguer</li><li>Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge</li><li>Borsa de Lloguer (Conveni 3)</li><li>Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge</li><li>Gestió borsa d'habitatge de lloguer</li><li>Informació i assessorament en matèria d'habitatge</li><li>Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)</li><li>Gestió i adjudicació d'habitatge protegit</li><li>Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial</li><li>Tramitació de cèdules d'habitabilitat</li></ul> Av. Alfons XIII, Cantonada C.Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona Badalona Av. Alfons XIII, Cantonada C.Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona 41.4440950,2.2350974 http://www.olh.cat 934 610 418 Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h;;Tardes: dijous de 16:00h a 18:30h.;;Horari de juliol, agost i setembre: de dilluns  a divendres de 9:30 a 13:30h 08015 8 Oficina integral de Serveis d'Habitatge oficina_integral_de_serveis_dhabitatge 13 google/OK Serveis d'habitatge 2020-08-05 07:12

Estadístiques 2020
Serveis d'habitatge

Mitjana 2020: 17,68 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc