Detall - habitatge_detall120331156
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120331156
Nom oficina
Oficina Comarcal d'Habitatge
Entitat
Consell Comarcal del Berguedà
Adreça
C. Barcelona, 49, 3a planta Berga 08600
Codi postal
Nom municipi
Localització
42.1008553,1.8481301
Telèfon de contacte
938 213 553
Web
http://www.bergueda.cat
Horari
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Tipus oficina
Oficina local d'habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Ajuts per al pagament del lloguer|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08011,08016,08024,08045,08049,08057,08052,08050,08268,08078,08080,08092,08093,08099,08130,08132,08142,08144,08166,08175,08177,08188,08190,08216,08903,08255,08293,08299,08308
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08011;08016;08024;08045;08049;08057;08052;08050;08268;08078;08080;08092;08093;08099;08130;08132;08142;08144;08166;08175;08177;08188;08190;08216;08903;08255;08293;08299;08308
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120331156
Cercador/Codi
nominatim/OK